« 2Kor 8:2 2 List do Koryntian 8:3 2Kor 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż wedle siły, świadczę im, i nad siłę sami zchęci szczodrzy byli.
2.WUJEK.1923Iż wedle możności, daję im świadectwo, i nad możność dobrowolnymi byli.
3.RAKOW.NTIż wedle możności (świadczę im) i nad możność ochotnymi byli.
4.GDAŃSKA.1881Bo daję im świadectwo, że według możności i nad możność ochotnymi się pokazali.
5.GDAŃSKA.2017Zaświadczam bowiem, że według możliwości, a nawet ponad możliwość okazali gotowość;
6.JACZEWSKISam tego jestem świadkiem, że nie tylko wedle możności, ale nawet nad możność swoją hojnymi się oni pokazali.
7.SYMONgdyż wedle sił - daję im to świadectwo, - owszem nad siły chętnymi byli:
8.DĄBR.WUL.1973A daję im to świadectwo, że wedle sił, a nawet ponad siły okazali się chętni,
9.DĄBR.GR.1961A daję im to świadectwo, że wedle sił, a nawet ponad siły okazali się chętni,
10.TYSIĄCL.WYD5Według możliwości, a nawet - zaświadczam to - ponad swe możliwości okazali oni gotowość,
11.BRYTYJKAGdyż w miarę możności – mogę to zaświadczyć – owszem, ponad możność, samorzutnie,
12.POZNAŃSKAZaświadczam, że według swoich możliwości, a nawet ponad możliwości, dobrowolnie
13.WARSZ.PRASKAWedług możliwości, a nawet – zaświadczam to – ponad swe możliwości okazali gotowość,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Świadczę, że według siły i ponad siłę, dobrowolnie,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStosownie do swoich możliwości, a nawet - czego jestem świadkiem - ponad te możliwości, spontanicznie,
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo według możliwości – zaświadczam o tym – i nawet ponad możliwość, z własnej woli,