« 2Kor 8:22 2 List do Koryntian 8:23 2Kor 8:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Choć o Ticie (trzeba mówić,) towarzysz mój jest i do was pomocnik, choć bracia naszy, posłańcy (od) zborów, sława Christusowa.
2.WUJEK.1923Chociaż dla Tytusa, który jest moim towarzyszem i pomocnikiem u was, chociaż bracia nasi, Apostołowie kościołów, chwała Chrystusowa.
3.RAKOW.NTA jeśli idzie o Tytusa, jest towarzyszem moim, i u was spółrobotnikiem; jeśliż o bracią naszę, posłańcami są Zborów i chwałą Christusową.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli idzie o Tytusa, ten jest moim towarzyszem i u was pomocnikiem; a jeźli też o braci naszych, posłami są zborów i chwałą Chrystusową.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli chodzi o Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was, jeśli zaś chodzi o naszych braci, są wysłannikami kościołów i chwałą Chrystusa.
6.JACZEWSKIdla Tytusa, towarzysza i współpracownika mego przy opowiadaniu wam Ewangelii, dla braci naszych, przełożonych kościelnych, którzy są chwałą Chrystusową.
7.SYMONA czy mowa o Tytusie - jest on moim towarzyszem i pomocnikiem u was: czy o braciach - są oni posłami Kościołów, chwałą Chrystusową:
8.DĄBR.WUL.1973A czy mowa o Tytusie — jest to mój towarzysz i pomocnik w pracy nad wami, czy o braciach — wysłańcach Kościoła, chwale Chrystusowej —
9.DĄBR.GR.1961A kiedy mowa o Tytusie – jest to mój towarzysz i pomocnik w pracy nad wami, czy o braciach naszych – wysłańcach kościołów, chwale Chrystusowej –
10.TYSIĄCL.WYD5Tytus jest moim towarzyszem i trudzi się ze mną dla was; a bracia nasi - to wysłańcy Kościołów, chwała Chrystusa.
11.BRYTYJKACo do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was; co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zborów, chwałą Chrystusową.
12.POZNAŃSKAJeżeli chodzi o Tytusa, to jest on moim towarzyszem i współpracuje ze mną dla waszego dobra. Jeżeli zaś chodzi o naszych braci, to są oni wysłannikami Kościołów i chwałą Chrystusa.
13.WARSZ.PRASKATytus jest moim towarzyszem i trudzi się ze mną dla was; a bracia nasi – to wysłańcy Kościołów, chwała Chrystusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy to przez Tytusa będzie on dla was moim towarzyszem oraz współpracownikiem; czy to jako nasi bracia są oni apostołami zborów; a chwała tylko Chrystusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem, zarówno jeśli chodzi o Tytusa, mojego towarzysza i współpracownika w waszych sprawach, jak i o pozostałych naszych braci - są oni apostołami kościołów, chwałą Chrystusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Co do Tytusa, to jest on moim współtowarzyszem i współpracownikiem dla was; a co do naszych braci, są oni chwałą Chrystusa i wysłannikami zborów.