« 2Kor 8:20 2 List do Koryntian 8:21 2Kor 8:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wprzód obmyślamy dobra nie jedno przed panem, ale i przed ludźmi.
2.WUJEK.1923Albowiem przemyśliwamy dobra nie tylko przed Bogiem, ale téż przed ludźmi.
3.RAKOW.NTObmyślawając poczciwe rzeczy, nie tylko przed Panem, ale też przed ludźmi.
4.GDAŃSKA.1881Pilnie się starając o uczciwe rzeczy, nie tylko przed Panem, ale też i przed ludźmi.
5.GDAŃSKA.2017Starając się o to, co uczciwe, nie tylko przed Panem, ale też przed ludźmi.
6.JACZEWSKIalbowiem sprawy nasze nie tylko przed Bogiem, ale i przed ludźmi czystemi być winny.
7.SYMONBo się staramy czynić dobrze nietylko przed Bogiem, ale i przed ludźmi.
8.DĄBR.WUL.1973Bo usiłujemy czynić dobrze nie tylko wobec Boga, ale także wobec ludzi.
9.DĄBR.GR.1961Bo usiłujemy czynić dobrze nie tylko wobec Boga, ale także wobec ludzi.
10.TYSIĄCL.WYD5Staramy się bowiem o dobro nie tylko wobec Pana, lecz także wobec ludzi.
11.BRYTYJKAStaramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi.
12.POZNAŃSKATroszczymy się bowiem nie tylko o to, co jest dobre wobec Pana, lecz także o to, co jest dobre wobec ludzi.
13.WARSZ.PRASKAStaramy się bowiem o dobro nie tylko wobec Pana, lecz także wobec ludzi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż staramy się o szlachetne rzeczy, nie tylko wobec Pana, ale i wobec ludzi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJak widzicie, zawczasu myślimy o tym, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Troszcząc się o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi.