« 2Kor 8:17 2 List do Koryntian 8:18 2Kor 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Posłaliśmy lepak znim brata, którego chwała w Ewanielionie po wszech zborzech.
2.WUJEK.1923Posłaliśmy téż z nim brata, którego chwała jest w Ewangelii po wszystkich kościołach:
3.RAKOW.NTA posłaliśmy wespół z nim brata, którego chwała jest w Ewanieliey po wszytkich zborzech.
4.GDAŃSKA.1881A posłaliśmy wespół z nim brata, który ma chwałę w Ewangielii po wszystkich zborach;
5.GDAŃSKA.2017Posłaliśmy razem z nim brata, którego sława w ewangelii rozchodzi się po wszystkich kościołach.
6.JACZEWSKIPosłaliśmy razem z nim brata, który przy opowiadaniu Ewangelii dobre sobie zjednał imię u wszystkich kościołów,
7.SYMONPosłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w Ewangelji po wszystkich Kościołach:
8.DĄBR.WUL.1973Wysłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w Ewangelii po wszystkich Kościołach,
9.DĄBR.GR.1961Wysłaliśmy też z nim brata, którego chwalą wszystkie kościoły za (głoszenie) Ewangelii,
10.TYSIĄCL.WYD5Posłaliśmy z nim brata, którego sława w [głoszeniu] Ewangelii rozchodzi się po wszystkich Kościołach.
11.BRYTYJKAA razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie ewangelii chwalą wszystkie zbory;
12.POZNAŃSKAWraz z nim posłaliśmy brata, któremu głoszenie dobrej nowiny przyniosło chwałę we wszystkich Kościołach.
13.WARSZ.PRASKAPosłaliśmy z nim brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich Kościołach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale posłaliśmy z nim brata, który ma uznanie w Ewangelii wśród wszystkich zborów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRazem z nim posyłamy brata, którego sława jako głosiciela dobrej nowiny rozchodzi się po wszystkich kościołach.
16.TOR.NOWE.PRZ.I posłaliśmy razem z nim brata, którego uznanie w Ewangelii jest znane przez wszystkie zbory.