« 2Pio 2:8 2 List Piotra 2:9 2Pio 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wie Pan (jako) pobożne zpokuszenia wyzwolić, nieprawe zaś na dzień sądu ku męczeniu zachować.
2.WUJEK.1923Umieć Pan pobożnych z pokuszenia wyrwać, a niesprawiedliwych na dzień sądny, aby męczeni byli, zachować.
3.RAKOW.NTUmieć Pan pobożnych z pokuszenia wyrwać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować.
4.GDAŃSKA.1881Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować;
5.GDAŃSKA.2017Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani;
6.JACZEWSKIMocen jest Pan wywieść z pokusy swe wierne sługi i grzeszników zachować, by w dniu sądnym odebrali karę.
7.MARIAWICI– to umie też Pan pobożnych ludzi z pokuszenia wybawić, a bezbożnych na dzień sądny zachować na męki;
8.DĄBR.WUL.1973A więc umie Pan pobożnych z pokus wybawiać, a niesprawiedliwych na dzień sądny na mękę zachować.
9.DĄBR.GR.1961więc nie waha się Pan pobożnych z pokus wybawiać, a niesprawiedliwych na dzień sądny zachować, aby zostali ukarani.
10.TYSIĄCL.WYD5to wie Pan, jak pobożnych wybawiać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachowywać na ukaranie w dzień sądu,
11.BRYTYJKAUmie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania,
12.POZNAŃSKAtak Pan umie wybawiać pobożnych z doświadczeń, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu dla ukarania,
13.WARSZ.PRASKATak to potrafił Pan wyrwać sprawiedliwych z największych niebezpieczeństw, a bezbożnych zatrzymać aż do dnia sądu na ukaranie.
14.KALETAUmie Pan pobożnych z pokuszeń wyrywać, niesprawiedliwych zaś uwięzionych na dzień sądu [ku] karaniu chować;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pan potrafi pobożnych wybawić z doświadczenia, a niesprawiedliwych umieścić tam, gdzie są karani aż do dnia sądu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWidać zatem, że Pan potrafi uchronić pobożnych w czasie próby, a bezbożnych zachować dla ukarania w dniu sądu.
17.TOR.PRZ.Umie Pan pobożnych wyrywać z próby, a poskramianych niesprawiedliwych zachowywać na dzień sądu,