« 2Pio 2:6 2 List Piotra 2:7 2Pio 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A sprawiedliwego Lota, upracowanego bezbożników w nieczystocie obcowaniem, wybawił.
2.WUJEK.1923I sprawiedliwego Lota uciśnionego z niezbożnych swawolnością i sprosnem obcowaniem wyrwał.
3.RAKOW.NTA sprawiedliwego Lota, spracowanego onych sprośników w niepowścięgliwości obcowaniem, wyrwał.
4.GDAŃSKA.1881A sprawiedliwego Lota, onych niezbożników rozpustnem obcowaniem strapionego, wyrwał.
5.GDAŃSKA.2017A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał;
6.JACZEWSKISprawiedliwego Lota wyprowadził on z pośrodka grzeszników, którzy niesprawiedliwie go uciskali i do rozpusty wiedli:
7.MARIAWICIa sprawiedliwego Lota uciśnionego od krzywdy bezbożnych i od sprosnego obcowania ich wybawił;
8.DĄBR.WUL.1973jeśli wybawił sprawiedliwego Lota uciskanego bezprawiem i wyuzdanym postępowaniem niezbożnych.
9.DĄBR.GR.1961jeśli wybawił sprawiedliwego Lota uciskanego wyuzdanym postępowaniem niezbożnych
10.TYSIĄCL.WYD5ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem -
11.BRYTYJKANatomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników,
12.POZNAŃSKAa wybawił sprawiedliwego Lota udręczonego rozpustnym życiem występnych,
13.WARSZ.PRASKAOcalił tylko Lota sprawiedliwego, który znosił prawdziwe udręki wskutek rozpustnego postępowania ludzi bezbożnych.
14.KALETAA sprawiedliwego Lota, strapionego niezbożników w rozpuście obcowaniem, wyrwał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A sprawiedliwego Lota wyczerpanego sposobem życia ludzi występnych w zuchwałości wyciągnął.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUratował jednak sprawiedliwego Lota, udręczonego rozwiązłym postępowaniem nieprawych,
17.TOR.PRZ.Lecz wyrwał sprawiedliwego Lota, dręczonego rozpustnym postępowaniem nieprawych,