« 2Pio 2:18 2 List Piotra 2:19 2Pio 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Swobodę im obiecując, sami niewolniki będąc skazy. Bo kto od kogo zwyciężon, temu jest zniewolon.
2.WUJEK.1923Wolność im obiecując, gdyż sami są niewolnicy skazy; albowiem kto jest od kogo zwyciężon, tego i niewolnikiem jest.
3.RAKOW.NTWolność im obiecując, sami niewolnikami będąc skażenia. Abowiem od kogo kto jest zwyciężon, temu też jest zniewolony.
4.GDAŃSKA.1881Wolność im obiecując, a sami będąc niewolnikami skazy. Albowiem kto jest od kogo przezwyciężony, temu też jest zniewolony.
5.GDAŃSKA.2017Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony.
6.JACZEWSKIObjecują oni im swobodę, gdy sami są niewolnikami zepsucia, bo kto się dał pokonać czemu, tego niewolnikiem został.
7.MARIAWICI– obiecując im wolność, będąc sami niewolnikami zepsucia. Bo kto od kogo jest zwyciężony, tego i niewolnikiem jest.
8.DĄBR.WUL.1973Obiecują im wolność, choć sami są niewolnikami zepsucia; komu się bowiem uległo, tego się jest i niewolnikiem.
9.DĄBR.GR.1961Obiecują im wolność, sami będąc niewolnikami zepsucia: jest się bowiem niewolnikiem tego, komu się uległo.
10.TYSIĄCL.WYD5Wolność im głoszą, a sami są niewolnikami zepsucia. Komu bowiem ktoś uległ, temu też służy jako niewolnik.
11.BRYTYJKAObiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.
12.POZNAŃSKAObiecują im wolność, sami będąc niewolnikami zepsucia. Jest się bowiem niewolnikiem tego, komu się uległo.
13.WARSZ.PRASKAObiecują im wolność, podczas gdy sami są niewolnikami zepsucia. Bo przecież człowiek jest niewolnikiem tego, czemu dobrowolnie ulega.
14.KALETAWolność im obiecując, sami niewolnikami będąc skażenia. [Od] kogo bowiem ktoś jest_przezwyciężony, temu jest_zniewolony.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obiecują im wolność, a sami są niewolnikami klęski; bo przez co ktoś jest pokonany, tego dał się uczynić niewolnikiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObiecują wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. Czemu bowiem ktoś poddańczo służy, tego jest niewolnikiem.
17.TOR.PRZ.Obiecując im wolność, sami są niewolnikami zepsucia. Bowiem przez kogo ktoś jest pokonany, przez tego też jest zniewolony.