« Heb 9:8 List do Hebrajczyków 9:9 Heb 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:8) Które podobieństwo (było) na czas niniejszy, wedle którego i dary offiary przynoszone bywają, niemogące na sumnieniu doskonałemi uczynić służącego.
2.WUJEK.1923Co jest podobieństwem teraźniejszego czasu, wedle którego dary i ofiary ofiarowane bywają, które nie mogą wedle sumnienia doskonałym uczynić służącego Bogu;
3.RAKOW.NTKtóre podobieństwo jest do tego czasu teraźniejszego, wedle którego i dary i ofiary bywają przynoszone, które nie mogą na sumnieniu doskonałym uczynić onego co nimi służy.
4.GDAŃSKA.1881Który był wzorem na ten teraźniejszy czas, w którym dary i ofiary bywają ofiarowane, które nie mogą w sumieniu doskonałym uczynić tego, co służbę Bożą odprawuje;
5.GDAŃSKA.2017Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą;
6.JACZEWSKIUrządzenie to było obrazem Starego Testamentu, w którym dary i ofiary składane Bogu nie mogły uświęcić ofiarodawcy. Urządzenia te dawały przepisy dotyczące pokarmu i napoju
7.SYMONBo był to obraz czasu bieżącego, który wyrażał, że dary i ofiary w tym czasie składane nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, kto je składa:
8.DĄBR.WUL.1973A było to podobieństwo do czasu obecnego wyrażające, że dary i ofiary, które się składa, nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, kto służbę Bożą pełni,
9.DĄBR.GR.1961A było to podobieństwo do czasu obecnego, wyrażające, że dary i ofiary, które się składa, nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, kto pełni służbę Bożą,
10.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś jest obrazem czasu obecnego, a składa się zgodnie z nim dary i ofiary nie mogące udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą.
11.BRYTYJKAMa to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą;
12.POZNAŃSKATaki jest obraz czasów składania ofiar bezkrwawych i krwawych, które nie potrafią udoskonalić wewnętrznie tego, kto spełnia służbę Bożą.
13.WARSZ.PRASKAMiejsce owo jest w rzeczywistości symbolem czasów obecnych, kiedy to składa się dary i ofiary, nie będące jednak w stanie udoskonalić w pełni duszy tego, który sprawuje kult Boży.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który był wzorem, aż do obecnego czasu. Według niego są składane dary oraz ofiary nie mogące uczynić doskonałym według sumienia tego, co pełni służbę
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMa to znaczenie symboliczne, odnoszące się do obecnego czasu, kiedy to składane są dary i ofiary, które - jeśli chodzi o sumienie - nie mogą doprowadzić do doskonałości osoby, która pełni służbę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Co jest przykładem teraźniejszego czasu, w którym składane są dary i ofiary, nie mogące uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełni służbę,