« Heb 9:4 List do Hebrajczyków 9:5 Heb 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:4) A na wierzchu jej Cheruwimowie sławy, zasłaniający ubłagalnicę. Oczem teraz nielza mówić z osobna.
2.WUJEK.1923A nad nią były Cherubim chwały zacieniającej ubłagalnicę, o czem teraz nie trzeba z osobna mówić.
3.RAKOW.NTA na wierzchu jej byli Cherubinowie chwały zacimiający ubłagalnią. O których rzeczach nie trzeba teraz mówić zosobna.
4.GDAŃSKA.1881A nad skrzynią byli Cherubinowie chwały, którzy zacieniali ubłagalnię, o których rzeczach teraz nie potrzeba mówić o każdej z osobna.
5.GDAŃSKA.2017Nad arką były cherubiny chwały, które zacieniały przebłagalnię. Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić.
6.JACZEWSKINad skrzynią były dwa wspaniałe cherubiny, które skrzydłami okrywały jej wieko. O tem poszczególe teraz mówić nie będę.
7.SYMONa nad nią byli Cherubini chwały, którzy ocieniali ubłagalnię: o czem niema potrzeby mówić tu z osobna.
8.DĄBR.WUL.1973A nad nią znajdowali się Cherubini chwały, którzy ocieniali ubłagalnię, o czym teraz nie ma potrzeby mówić szczegółowo.
9.DĄBR.GR.1961A nad nią znajdowali się Cherubini chwały, którzy ocieniali ubłagalnię, o czym teraz nie ma potrzeby mówić szczegółowo.
10.TYSIĄCL.WYD5Nad arką zaś były cheruby Chwały, które zacieniały przebłagalnię, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić.
11.BRYTYJKANad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić.
12.POZNAŃSKANad nią znajdowały się cheruby Chwały ocieniające przykrycie arki. O tych rzeczach nie potrzebuję teraz opowiadać szczegółowo.
13.WARSZ.PRASKANad arką unosiły się cherubiny chwały, osłaniając przebłagalnię. Ale o tym nie muszę tu szczegółowo rozprawiać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A powyżej niej Cherubini chwały, co ocieniali Przebłagalnię. Odnośnie tych spraw z osobna, nie ma potrzeby, aby się teraz wypowiadać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNad skrzynią ustawione były cherubiny chwały, zacieniające pokrywę przebłagania - o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nad nią natomiast byli cherubini chwały, którzy zacieniali przebłagalnię, o których teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić.