« Heb 9:25 List do Hebrajczyków 9:26 Heb 9:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:24) Ponieważ musiałby często cierpieć od założenia świata: lecz ninie raz na skończenia wieków, dla odłożenia grzechu, przez offiarowanie siebie zjawił się.
2.WUJEK.1923Inaczej trzeba mu było często cierpieć od początku świata; lecz teraz na skończeniu wieków raz się okazał ku zgładzeniu grzechu przez ofiarę samego siebie.
3.RAKOW.NT(Boćby trzeba było jemu często cierpieć od założenia świata) lecz teraz raz przy skończeniu wieków ku zniszczeniu grzechu, przez ofiarowanie samego siebie okazał się.
4.GDAŃSKA.1881(Bo inaczej musiałby był częstokroć cierpieć od początku świata), lecz teraz przy skończeniu wieków raz objawiony jest ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
5.GDAŃSKA.2017Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
6.JACZEWSKIbo musiałby często ponosić śmierć męczeńską; ale on przy spełnieniu się czasów raz wszedł do nieba, ale wszedł niosąc krew własną, którą grzechy zmazał.
7.SYMONgdyż w takim razie często musiałby był cierpieć od początku świata: ale on teraz, na końcu wieków, raz się okazał dla zgładzenia grzechu, ofiarując samego siebie.
8.DĄBR.WUL.1973Gdyby bowiem tak było, musiałby był często cierpieć od początku świata. Ale on teraz na końcu wieków raz się ukazał dla złagodzenia grzechów przez ofiarę samego siebie.
9.DĄBR.GR.1961Bo (gdyby tak było) musiałby niejednokrotnie cierpieć od początku świata. Ale on teraz, na końcu wieków, raz się ukazał dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
10.TYSIĄCL.WYD5gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie.
11.BRYTYJKAGdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez, ofiarowanie samego siebie.
12.POZNAŃSKAW takim razie musiałby bowiem wielokrotnie cierpieć od założenia świata. Lecz On pojawił się tylko jeden raz, kiedy wypełniły się czasy, aby pozbawić grzech mocy przez swoją ofiarę.
13.WARSZ.PRASKAW przeciwnym razie musiałby cierpieć po wielokroć od początku świata. A wiadomo przecież, że pojawił się właśnie teraz u kresu czasów, i to jeden raz tylko, żeby zgładzić grzechy ludzkie przez ofiarę, jaką złożył z samego siebie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż byłoby konieczne, aby od założenia świata doznał on wielokrotnie cierpień. Lecz teraz, przy końcu wieków, raz został objawiony, dla wymazania grzechu poprzez jego ofiarę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyby tak było w przypadku Chrystusa, musiałby On cierpieć wiele razy od powstania świata. Tymczasem On po to ukazał się obecnie, raz przy końcu wieków, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo inaczej musiałby wielokrotnie od założenia świata cierpieć, lecz teraz na końcu wieków objawił się raz dla zmazania grzechu przez ofiarowanie samego siebie.