« Heb 9:21 List do Hebrajczyków 9:22 Heb 9:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:20) A jako we krwi wszytko się oczyścia wedle zakonu, a beze krwie wylania nie bywa odpuszczenie.
2.WUJEK.1923A niemal wszystko we krwi według zakonu bywa oczyszczono, a bez rozlania krwie nie bywa odpuszczenie.
3.RAKOW.NTA niemal we krwi wszytkie rzeczy bywają oczyścione według zakonu, a bez rozlania krwie nie bywa odpuszczenie.
4.GDAŃSKA.1881A niemal wszystko według zakonu krwią oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów.
5.GDAŃSKA.2017I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.
6.JACZEWSKII wszystko prawie wedle przepisów zakonu we krwi się oczyszcza, i gdzie nie masz wylania krwi, tam nie masz oczyszczenia.
7.SYMONI wszystko niemal według zakonu krwią się oczyszcza, a bez wylania krwi niemasz odpuszczenia.
8.DĄBR.WUL.1973I niemal wszystko według Prawa krwią się oczyszcza, a bez wylania krwi nie masz odpuszczenia.
9.DĄBR.GR.1961I niemal wszystko według Prawa krwią się oczyszcza, a bez wylania krwi nie masz odpuszczenia.
10.TYSIĄCL.WYD5I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów].
11.BRYTYJKAA według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.
12.POZNAŃSKAPowiedziałbym, że według Prawa wszystko oczyszcza się krwią, a bez przelania krwi nie ma odpuszczenia.
13.WARSZ.PRASKAWedług przepisów Prawa prawie wszystko oczyszcza się krwią; odpuszczenie grzechów również nie może się dokonać bez rozlewu krwi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc prawie wszystko, według Prawa, jest oczyszczane we krwi; a bez rozlania krwi nie dokonuje się darowanie długu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaściwie, według Prawa, niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia.
16.TOR.NOWE.PRZ.A według Prawa niemal wszystko jest oczyszczane krwią i nie ma odpuszczenia grzechów bez rozlania krwi.