« Heb 9:20 List do Hebrajczyków 9:21 Heb 9:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:19) Lecz i namiot, i wszytko naczynie służby (świętej) krwią takież pokropił.
2.WUJEK.1923Ktemu i przybytek i wszystko naczynie służby krwią takoż pokropił.
3.RAKOW.NTA przybytek też i wszytko naczynie służby świętej krwią takież pokropił.
4.GDAŃSKA.1881Do tego i przybytek, i wszystko naczynie do służby Bożej należące krwią także pokropił.
5.GDAŃSKA.2017Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej.
6.JACZEWSKIPodobnież pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia święte.
7.SYMONPodobnież przybytek i wszystko naczynie do służby Bożej krwią pokropił.
8.DĄBR.WUL.1973Podobnie skropił krwią i przybytek, i wszystkie naczynia posługi.
9.DĄBR.GR.1961Podobnie skropił krwią i przybytek, i wszystkie naczynia posługi.
10.TYSIĄCL.WYD5Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej.
11.BRYTYJKAPodobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej.
12.POZNAŃSKAW ten sposób skropił również namiot i wszystkie sprzęty używane w służbie Bożej.
13.WARSZ.PRASKAPodobnie też pokropił Mojżesz krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie skropił też Namiot Zgromadzenia oraz wszystkie naczynia publicznej służby.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej.
16.TOR.NOWE.PRZ.I podobnie pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia należące do służby Bożej.