« Heb 9:14 List do Hebrajczyków 9:15 Heb 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:14) I dla tego, nowej umowy pośrzednikiem jest, żeby za przyczyną śmierci, na odkupienie (onych) przestępstw co pod pierwszym przymierzem, obietnice wzięli wezwani, wiecznego dziedzictwa.
2.WUJEK.1923I dlatego jest nowego Testamentu pośrednikiem, żeby za przystąpieniem śmierci, na odkupienie występków tych, które były pod pierwszym Testamentem, obietnicę wzięli, którzy wezwani są do wiecznego dziedzictwa.
3.RAKOW.NTI dla tego przymierza nowego Pojśrzednikiem jest, żeby za śmierci przystąpieniem, na odkupienie onych, które były pod pierwszym przymierzem przestępstw, obietnicę wzięli wezwani, onego wiecznego dziedzictwa.
4.GDAŃSKA.1881I dlatego jest nowego testamentu pośrednikiem, aby gdyby śmierć nastąpiła na odkupienie onych występków, które były pod pierwszym testamentem, ci którzy są powołani, wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa.
5.GDAŃSKA.2017I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.
6.JACZEWSKIZ tego powodu Chrystus stał się pośrednikiem nowego przymierza, tak iż przez pośrednictwo jego śmierci powołani do wiecznego dziedzictwa ci, którzy się nie mogli oczyścić ofiarami starego testamentu, teraz nadziei tego oczyszczenia dostąpili.
7.SYMONI dlatego też jest on pośrednikiem nowego przymierza, które jest zarazem jego testamentem, aby przez śmierć, którą poniósł dla odkupienia przestępstw popełnionych pod pierwszem przymierzem, powołani do wiary otrzymali obiecane sobie dziedzictwo wieczne.
8.DĄBR.WUL.1973I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, żeby przez śmierć poniesioną na odkupienie przestępstw popełnionych za przymierza pierwszego wezwani posiedli obiecane im dziedzictwo wieczne.
9.DĄBR.GR.1961I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, żeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za przymierza pierwszego, wezwani posiedli obiecane im dziedzictwo wieczne.
10.TYSIĄCL.WYD5I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.
11.BRYTYJKAI dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.
12.POZNAŃSKADlatego też jest pośrednikiem nowego "testamentu", aby ci, którzy zostali powołani do dziedzictwa wiecznego, otrzymali obietnicę, poniósł bowiem śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za czasów pierwszego "testamentu".
13.WARSZ.PRASKADlatego [Chrystus] jest pośrednikiem Nowego Przymierza: przez śmierć Jego poniesioną dla zgładzenia grzechów, popełnionych [przez ludzi] za czasów pierwszego przymierza, ci, którzy zostali wezwani do odziedziczenia dóbr wiecznych, mogą dostąpić wypełnienia się obietnic.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, aby dla odkupienia występków za Pierwszego Testamentu dokonała się śmierć, a zaproszeni wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo to też jest On pośrednikiem Nowego Przymierza, aby - gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza - ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego też jest pośrednikiem nowego przymierza, aby na skutek śmierci, która nastąpiła dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, wzięli obietnicę dziedzictwa wiecznego.