« Heb 9:13 List do Hebrajczyków 9:14 Heb 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:13) Jako więcej krew Christusowa, który przez duch świętego siebie przyniósł niepowinnego Bogu, oczyści sumnienie nasze od martwych uczynków na to (żebyście mogli) służyć Bogu żywącemu?
2.WUJEK.1923Jako daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Świętego samego siebie ofiarował niepokalanym Bogu, czyści sumnienie nasze od martwych uczynków, ku służeniu Bogu żywiącemu?
3.RAKOW.NTJako daleko więcej krew Christusowa, który przez ducha wiecznego, samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumnienie wasze od martwych uczynków ku służeniu Bogu żywiącemu?
4.GDAŃSKA.1881Jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu?
5.GDAŃSKA.2017To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?
6.JACZEWSKIto o ileż więcej krew Chrystusa, który przez Ducha świętego sam siebie ofiarował Bogu, jako niewinny baranek, zdolna jest oczyścić dusze nasze od wszelkich grzechów, i uczynić nas godnymi sługami Boga żywego?
7.SYMONjakoż daleko bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha świętego samego siebie złożył Bogu w niepokalanej ofierze, oczyści sumienia nasze od uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu?
8.DĄBR.WUL.1973jakoż daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze od uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu.
9.DĄBR.GR.1961jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze od uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu.
10.TYSIĄCL.WYD5to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
11.BRYTYJKAO ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.
12.POZNAŃSKAto tym bardziej krew Chrystusa, który potęgą ducha wieczystego złożył w ofierze Bogu samego siebie nieskalanego, oczyści nasze sumienie od uczynków martwych, abyśmy oddawali cześć Bogu żyjącemu.
13.WARSZ.PRASKAto o ileż bardziej oczyści wasze sumienia z martwych uczynków i przygotuje do służenia Bogu żywemu krew tego Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.daleko więcej krew Chrystusa który z powodu wiecznego życia ofiarował Bogu nieskalanego siebie oczyści nasze sumienia od martwych uczynków, dla służby żyjącemu Bogu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITo ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego Ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu.
16.TOR.NOWE.PRZ.O ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego samego siebie ofiarował bez skazy Bogu, oczyści wasze sumienie od martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?