« Heb 9:11 List do Hebrajczyków 9:12 Heb 9:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:11) Ani przez krew kozłów i byków, lecz przez własną krew, wszedł raz do świętych (pałaców) wieczne odkupienie nalazszy.
2.WUJEK.1923Ani przez krew kozłów albo cielców; ale przez własną krew wszedł raz do świątnicę, nalazłszy wieczne odkupienie.
3.RAKOW.NTAni przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew, wszedł raz do onych świętych miejsc, wieczne odkupienie nalazszy.
4.GDAŃSKA.1881Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie.
5.GDAŃSKA.2017Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.
6.JACZEWSKIi wszedł tam nie ze krwią kozłów i cielców, ale zaniósł tam krew własną; wszedł tam raz i dzieła odkupienia stanowczo dokonał.
7.SYMONi nie z krwią kozłów lub cielców, ale z krwią własną wszedł raz na zawsze do Świątnicy, dokonawszy wiecznego odkupienia.
8.DĄBR.WUL.1973i nie przez krew kozłów albo cielców, lecz przez własną krew wszedł raz do miejsca Świętego dokonawszy wiecznego odkupienia.
9.DĄBR.GR.1961i nie przez krew kozłów albo cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca Świętego dokonawszy wiecznego odkupienia.
10.TYSIĄCL.WYD5ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie.
11.BRYTYJKAWszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.
12.POZNAŃSKAWszedł z własną krwią, a nie z krwią koźląt i cieląt, i osiągnął wieczne odkupienie.
13.WARSZ.PRASKAI wszedł raz na zawsze do [Miejsca] Świętego Świętych dokonawszy zbawienia wiecznego nie przez krew kozłów i wołów, lecz przez krew własną.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ani nie dla krwi kozłów i cieląt, ale dla własnej krwi raz na zawsze wszedł do miejsc Świętych, przekonując się o wiecznym odkupieniu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWszedł On do świątyni nie z krwią kozłów i cieląt, ale ze swoją własną krwią, raz na zawsze, zapewniając nam wieczne odkupienie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ani przez krew kozłów i cieląt, ale przez swoją własną krew, wszedł raz na zawsze do świętego świętych, uzyskując wieczne odkupienie.