« Heb 9:10 List do Hebrajczyków 9:11 Heb 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:10) Lecz Christus przystępujący arcyoffiarnik przyszłych dóbr, przez więtszy i dostateczniejszy namiot nie ręką czyniony, to jest, nie tego stworzenia,
2.WUJEK.1923Ale Chrystus, stawiwszy się Najwyższym kapłanem dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką uczniony, to jest, nie tego stworzenia,
3.RAKOW.NTLecz Christus przyszedszy Ofiarownik przyszłych dóbr, przez więtszy i doskonalszy przybytek, nie ręką uczyniony, to jest, nie tego stworzenia,
4.GDAŃSKA.1881Ale Chrystus przyszedłszy, najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie tego budynku;
5.GDAŃSKA.2017Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku;
6.JACZEWSKIChrystus, najwyższy kapłan lepszej przyszłości, wszedł do lepszego i okazalszego przybytku, do przybytku nie ręką ludzką zbudowanego;
7.SYMONAle Chrystus stawszy się arcykapłanem dóbr przyszłych, przez przybytek wyższy i doskonalszy, nie rękoma uczyniony, to jest nie tego świata:
8.DĄBR.WUL.1973Ale Chrystus stawszy się Najwyższym Kapłanem dóbr przyszłych przez wyższy i doskonalszy, a nie ręką uczyniony, tj. nie z tego świata, przybytek,
9.DĄBR.GR.1961Ale Chrystus stał się arcykapłanem dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, nie ręką uczyniony, tj. nie z tego świata, przybytek,
10.TYSIĄCL.WYD5Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek,
11.BRYTYJKALecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący,
12.POZNAŃSKANatomiast Chrystus, arcykapłan dóbr obecnych, wszedł raz na zawsze do miejsca poświęconego Bogu przez lepszy, doskonalszy namiot, nie sporządzony ręką, to znaczy nie należący do świata doczesnych stworzeń.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zaś pojawił się Chrystus jako arcykapłan dóbr obiecanych, przeszedł przez przybytek większy, doskonalszy i uczyniony nie ręką ludzką – czyli nie przynależący do tego świata.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Chrystus, gdy przybył jako Arcykapłan przyszłych dóbr z powodu większego i doskonalszego Przybytku, nie zbudowanego ręką, to jest nie dla tego stworzenia,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie Chrystus, który pojawił się jako Arcykapłan nowych przywilejów, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, zbudowany nie ręką ludzką, to jest nienależący do rzeczy stworzonych.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz Chrystus przyszedł jako arcykapłan przyszłych dóbr, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie uczyniony ręką, to jest nienależący do tego, co stworzone;