« Heb 9:9 List do Hebrajczyków 9:10 Heb 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:9) Tylko (w)jedłach i napojach, i wrozlicznych kąpielach, i cielesnych usprawiedliwieniach, aż do czasu naprawienia, założone.
2.WUJEK.1923Gdyż są tylko w pokarmiech i w napojach i w różnych omywaniach i sprawiedliwościach ciała aż do czasu naprawienia stanowione.
3.RAKOW.NTTylko w pokarmiech, i w piciach, i w różnych ponurzaniach, i w usprawiedliwieniach ciała, które rzeczy były aż do szasu naprawienia założone;
4.GDAŃSKA.1881Tylko w pokarmach i w napojach, i w różnych omywaniach, i w ustawach cielesnych aż do czasu naprawienia włożone były.
5.GDAŃSKA.2017Która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach, i przepisach cielesnych nałożonych aż do czasu naprawy.
6.JACZEWSKIi rozmaitych kąpieli i oczyszczań ciała, co wszystko trwać miało do czasu przyjścia lepszego przymierza.
7.SYMONlecz że razem z pokarmami, napojami i różnemi obmywaniami są ustawami cielesnemi, włożonemi do czasu odmiany ich na lepsze.
8.DĄBR.WUL.1973ale że są to tylko przepisy cielesne dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmyć, ustanowione do czasu odmiany.
9.DĄBR.GR.1961że są to tylko przepisy cielesne, dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmyć, ustanowione do czasu odmiany.
10.TYSIĄCL.WYD5Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, jedynie w sprawie pokarmów, napojów i różnych obmyć.
11.BRYTYJKASą to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku.
12.POZNAŃSKASą to przecież tylko różne przepisy dotyczące naturalnego porządku: o pokarmach, napojach i obmyciach, nadane do czasu ostatecznego uporządkowania tych spraw.
13.WARSZ.PRASKAChodzi bowiem jedynie o przepisy dotyczące ciała, pokarmów, napojów i różnych obmyć, [przepisy] obowiązujące tak długo, jak długo nie nastąpi doskonalszy porządek.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przy pożywieniu, napojach oraz różnych obmywaniach, nałożonych jako zasady prawne względem cielesnej natury, aż do czasu wyprostowania.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSą to tylko przepisy dotyczące ciała. Mówią o pokarmach, napojach i różnych obmywaniach, obowiązujących do czasu wprowadzenia nowego porządku.
16.TOR.NOWE.PRZ.Która polega tylko na pokarmach i napojach, i różnych obmywaniach, i przepisach co do ciała, nałożonych aż do czasu naprawy.