« 1Tym 1:13 1 List do Tymoteusza 1:14 1Tym 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rozmnożyła się lepak łaska Pana naszego zwiarą i miłością, która w Christusie Jesusie.
2.WUJEK.1923Lecz bardzo obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTLecz nader opłynęła łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881Lecz nader obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
5.GDAŃSKA.2017A łaska naszego Pana stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKINadobficie ubogacił mnie Pan łaską swoją, która w tem się mianowicie okazała, że wierzę weń i miłuję go.
7.SYMONA przeobficie wylała się na mnie łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
8.MARIAWICIAle łaska Pana naszego wielce się obfitą okazała z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz ponad miarę obfitowała łaska Pana naszego wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
10.DĄBR.GR.1961Lecz ponad miarę obfitowała łaska Pana naszego wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
11.TYSIĄCL.WYD5A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
12.BRYTYJKAA łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
13.POZNAŃSKATaki był bezmiar łaski Pana naszego, a z nią zaufania i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.
14.WARSZ.PRASKAA Pan nasz okazał mi całe bogactwo swojej łaski wraz z wiarą i miłością, którą mamy w Jezusie Chrystusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w Chrystusie Jezusie, pośród wiary oraz miłości, niezmiernie zaobfitowała łaska naszego Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle rzeczywiście, łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie.
17.TOR.PRZ.Ale rzeczywiście, łaska Pana naszego ponad miarę obfitowała wraz z wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie.