« Heb 13:8 List do Hebrajczyków 13:9 Heb 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Naukami rozmaitemi i obcemi nie obnoście się; bo dobrze łaską zmocnić serce nie potrawami, któremi (sobie) niepomogli, co się nimi bawili.
2.WUJEK.1923Naukami rozmaitemi i obcemi nie unoście się; albowiem najlepsza jest serce utwierdzić łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się niemi bawili.
3.RAKOW.NTNaukami rozmaitymi i obcymi nie unoście się; abowiem dobrą jest łaską utwierdzić serce, nie pokarmy, które nie pomogły onym, którzy się imi bawili.
4.GDAŃSKA.1881Za naukami rozmaitemi i obcemi nie unoście się; albowiem dobra rzecz jest, aby łaską było utwierdzone serce a nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się nimi bawili.
5.GDAŃSKA.2017Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali.
6.JACZEWSKINowinkami naukowemi nie dajcie się uwieść. Na potrawy uwagi nie zwracajcie: nie potrawy, ale dobre uczynki łaskę Bożą na was sprowadzą. Pokarmy nie pomogą tym, którzy je rozróżniają.
7.SYMONNaukami rozmaitemi i obcemi nie dajcie się omamić: gdyż serce należy umacniać łaską, a nie pokarmami, które nic nie pomogły tym, którzy ich przestrzegali.
8.MARIAWICIRóżnemi i obcemi naukami nie dawajcie się uwodzić. Najlepszą bowiem jest rzeczą serce utwierdzić łaską, a nie pokarmami, które nie były pożyteczne tym, którzy w nich postępowali.
9.DĄBR.WUL.1973Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Najlepszą bowiem rzeczą jest serce utwierdzać łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się o nie ubiegali.
10.DĄBR.GR.1961Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Przystoi bowiem utwierdzić serce łaską, a nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się o nie ubiegali.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają.
12.BRYTYJKANie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.
13.POZNAŃSKANie dajcie się zwodzić rozmaitym obcym naukom, dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami nic nie dającymi tym, którzy o nie zabiegają.
14.WARSZ.PRASKANie dajcie się omamić różnorakim a obcym nauczycielom. Serce ludzkie należy krzepić łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą żadnej korzyści tym, co ich pożądają.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie dajcie się wodzić różnorodnym i obcym nauczaniom. Ponieważ szlachetne serce jest umocnione łaską a nie pokarmami, przez które nie zostali wspomożeni ci, co nimi żyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie pozwalajcie się zwodzić różnorodnym obcym naukom. Dobrze jest wzmacniać serce łaską, a nie przepisami o pokarmach. Tym, którzy ich przestrzegali, nie przyniosły one korzyści.
17.TOR.PRZ.Nie dawajcie się unosić różnym i obcym naukom, bo dobrze jest umacniać serca łaską, a nie pokarmami, które nie przyniosły korzyści tym, którzy tak postępowali.