« Heb 13:3 List do Hebrajczyków 13:4 Heb 13:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Uczciwe małżeństwo we wszech, i łoże nie zmazane; lecz porubniki i cudzołożniki osądzi Bóg.
2.WUJEK.1923Uczciwe małżeństwo we wszystkiem i łoże niepokalane. Bo wszeteczniki i cudzołożniki Bóg będzie sądził.
3.RAKOW.NTUczciwe małżeństwo między wszytkimi i łoże niepokalane, a wszeteczniki i cudzołożniki osądzi Bóg.
4.GDAŃSKA.1881Uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi i łoże niepokalane; ale wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził.
5.GDAŃSKA.2017Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg.
6.JACZEWSKIMałżeństwo między wami niech będzie we czci, a łoże małżeńskie wolne od zmazy: bo porubców i cudzołożników Bóg karać będzie.
7.SYMONMałżeństwo u wszystkich ma być uczciwe, i łoże niepokalane: bo rozpustnych i cudzołożników będzie sądził Bóg.
8.MARIAWICIMałżeństwo (niech będzie) uczciwe między wszystkimi i łoże nieskalane. Ale nieczystych i cudzołożników będzie Bóg sądził.
9.DĄBR.WUL.1973Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane, cudzołożników bowiem i rozpustnych sądzić będzie Bóg.
10.DĄBR.GR.1961Małżeństwo ma być szanowane przez wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustnych bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.
11.TYSIĄCL.WYD5We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.
12.BRYTYJKAMałżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.
13.POZNAŃSKAMałżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże małżeńskie niech będzie nieskalane, Bóg bowiem osądzi rozpustników i cudzołożników.
14.WARSZ.PRASKAMałżeństwo winno być we czci u wszystkich, a współżycie małżeńskie niech będzie nieskalane, bo rozwiązłych i cudzołożników czeka surowy sąd Boży.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech pośród wszystkich będzie szanowane małżeństwo, a łoże bez skazy; gdyż rozpustników oraz cudzołożników Bóg osądzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMałżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków - bez skazy. Bóg bowiem osądzi uprawiających prostytucję i cudzołożników.
17.TOR.PRZ.Małżeństwo jest godne czci u wszystkich, a łoże nieskalane, natomiast nierządników i cudzołożników będzie sądził Bóg.