« Heb 13:15 List do Hebrajczyków 13:16 Heb 13:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz dobrodziejstwa i społeczności nie przepominajcie, bo takowemi offiarami ubłagan bywa Bóg.
2.WUJEK.1923A dobroczynności i udzielania spólnego nie przypominajcie; albowiem takowemi ofiarami zasługujemy się Bogu.
3.RAKOW.NTA dobroczynności i udzielania spólnego nie przepominajcie: Abowiem w takowych ofiarach kocha się Bóg.
4.GDAŃSKA.1881A dobroczynności i udzielania nie przepominajcie; albowiem się Bóg w takowych ofiarach kocha.
5.GDAŃSKA.2017Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzieleniu dóbr, takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
6.JACZEWSKIDobrze czynić drugim nie zaniedbujcie; z tego, co macie, udzielajcie ubogim: tym sposobem zasłużycie sobie na łaskę u Boga.
7.SYMONDobroczynności też i składania się na biednych nie zapominajcie: bo takiemi ofiarami zasługujemy się Bogu.
8.MARIAWICIDobroczynności i dzielenia się z innymi nie zaniedbujcie, albowiem takiemi ofiarami zasługujemy się Bogu.
9.DĄBR.WUL.1973A nie zapominajcie o dobroczynności i niesieniu sobie wzajemnej pomocy, przez takie bowiem ofiary zasługę mamy u Boga.
10.DĄBR.GR.1961A nie zapominajcie o dobroczynności i o tym, by nieść sobie wzajemną pomoc, takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż raduje się Bóg takimi ofiarami.
12.BRYTYJKAA nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
13.POZNAŃSKANie zapominajcie zaś o czynieniu dobra i zachowaniu jedności, bo takimi ofiarami cieszy się Bóg.
14.WARSZ.PRASKANie zaniedbujcie się również w świadczeniu sobie dobra nawzajem, bo w takich ofiarach Bóg znajduje upodobanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie zapominajcie o dobroczynności i wspólnocie, gdyż Bóg ma w takich ofiarach upodobanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż takie ofiary podobają się Bogu.
17.TOR.PRZ.Nie zapominajcie więc o dobroczynności i o pomocy wzajemnej, z takich bowiem ofiar Bóg jest bardzo zadowolony.