« Heb 13:11 List do Hebrajczyków 13:12 Heb 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla czego i Jesus aby poświęcił przez własną krew lud, za broną cierpiał.
2.WUJEK.1923Dlaczego i Jezus, aby poświęcił lud przez własną krew, za bramą ucierpiał.
3.RAKOW.NTDla tego i Jezus, aby poświęcił przez własną krew lud, przed braną ucierpiał.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swoją, za bramą ucierpiał.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.
6.JACZEWSKIPan Jezus krew swoją dla zbawienia świata za miastem wylał.
7.SYMONDlatego i Jezus, aby poświęcił lud krwią swoją, poniósł śmierć za bramą miasta.
8.MARIAWICIPrzeto też i Jezus, aby poświęcił Swoją Krwią lud, ucierpiał za bramą.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego też i Jezus, aby uświęcić lud przez własną krew, poniósł śmierć za bramą miasta.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego też i Jezus, aby uświęcić lud przez własną krew, poniósł śmierć za bramą miasta.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem.
12.BRYTYJKADlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.
13.POZNAŃSKADlatego też Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, poniósł mękę poza bramą (miasta).
14.WARSZ.PRASKARównież i Jezus, pragnąc uświęcić swoją krwią lud cały, cierpiał poza miastem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Jezus, aby uświęcić lud dzięki własnej krwi, ucierpiał na zewnątrz bramy miejskiej.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.
17.TOR.PRZ.Dlatego i Jezus, aby poświęcić lud swoją własną krwią, cierpiał poza bramą.