« Jan 20:20 Ewangelia Jana 20:21 Jan 20:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto jim Jesus zaś: Pokój wam. Jako posłał mię ociec, i ja posyłam was.
2.WUJEK.1923Rzekł im tedy zasię: Pokój wam. Jako mię posłał Ojciec, i Ja was posyłam.
3.RAKOW.NTRzekł tedy im Jezus zasię: Pokój wam; jako posłał mię Ociec, i ja was posyłam.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł im zasię Jezus: Pokój wam; jako mię posłał Ojciec, tak i ja was posyłam.
5.GDAŃSKA.2017Jezus znowu powiedział do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam.
6.SZCZEPAŃSKIRzekł im więc powtórnie: Pokój wam! Jako Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam.
7.MARIAWICIRzekł znowu potem do nich: Pokój wam: jako Mię posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam.
8.GRZYM1936I znowu mówi do nich Jezus: Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im przeto znowu: Pokój wam. Jako mnie posłał Ojciec, i ja was posyłam.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł do nich znowu: Pokój wam. Jako mnie posłał Ojciec, i ja was posyłam.
11.TYSIĄCL.WYD5A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
12.BRYTYJKAI znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
13.POZNAŃSKAPowiedział im znowu: - Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam.
14.WARSZ.PRASKAWtedy rzekł do nich Jezus po raz drugi: Pokój wam! Jak Ojciec posłał Mnie, tak i Ja was posyłam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus znowu im powiedział: Pokój wam; jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Jezus znów im powiedział: Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam.
17.TOR.PRZ.Wtedy Jezus powiedział im ponownie: „Pokój wam; tak jak mnie posłał Ojciec, i ja was posyłam.”