« Apok 3:8 Apokalipsa Jana 3:9 Apok 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto daję z szkoły Szatańskiej, co się powiedają być Judami, a nie są, ale kłamają. Oto uczynię je, że przyjdą i pokłonią się przed nogami twemi, i wzwiedzą, że ja ciebie miłuję.
2.WUJEK.1923Oto dam z bóżnice szatańskiéj, co się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamają. Oto uczynię im, iżby przyszli i pokłonili się przed nogami twemi, i poznają, iżem Ja ciebie umiłował.
3.RAKOW.NTOto, daję ze zgromadzenia szatańskiego niektóre co się powiedają Żydami być, a nie są, ale kłamają. Oto, uczynię im iżby przyszli i pokłonili się przed nogami twymi, i poznali iżem ja umiłował ciebie;
4.GDAŃSKA.1881Otoć dam niektórych z bóżnicy szatańskiej, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i będą się kłaniali przed nogami twemi, i poznają, żem ja cię umiłował.
5.GDAŃSKA.2017Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że ja ciebie umiłowałem.
6.JACZEWSKIPrzywiodę ja do ciebie tych, którzy się zowią Żydami, a którzy w samej rzeczy należą do synagogi szatańskiej: oni przyjdą do ciebie, uznają twoją powagę i poznają to, że ja cię umiłowałem.
7.APOKALYPSIS.1905Oto daję z synagogi Szatana z tych, co mówią, że oni Żydami są, a nie są, ale kłamią. Oto uczynię im, że przyjdą i pokłonią się przed nogami twemi, i poznają, żem ja ciebie umiłował.
8.DĄBR.WUL.1973Oto daruję ci z synagogi szatana tych, którzy uważają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się u stóp twoich i poznają, żem ja cię umiłował.
9.DĄBR.GR.1961Oto wyprowadzę (niektórych) z synagogi szatana, spośród tych, którzy uważają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się u twoich stóp i poznają, żem ja cię umiłował.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz do twych stóp, a poznają, że Ja cię umiłowałem.
11.BRYTYJKAOto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.
12.POZNAŃSKAOto Ja ci daję (ludzi) z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną na twarz u twoich stóp, a poznają, że Ja umiłowałem ciebie.
13.WARSZ.PRASKAPrzekazuję ci ludzi ze społeczności szatańskiej, tych, którzy podają się za Żydów, a w rzeczywistości nie są Żydami, lecz zwykłymi kłamcami. Otóż sprawię to, że przyjdą do ciebie, padną ci do nóg i przekonają się, że Ja cię umiłowałem.
14.KALETAOto dam [niektórych] z bóżnicy szatańskiej, [którzy] powiadają się Żydami być, a nie są, ale kłamią. Oto sprawię im, że przyjdą i będą_się_kłaniali przed nogami twymi, i poznają, że ja umiłowałem cię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto z domu zgromadzeń szatana wyznaczę tych, co sobie mówią, że oni są Żydami a nie są, lecz kłamią. Oto im spowoduję, że przyjdą oraz pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że ja cię umiłowałem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOto poddaję ci tych z synagogi szatana. Podają się oni za Żydów, chociaż nimi nie są. Kłamią! Oto sprawię, że przyjdą i padną u twoich stóp. Poznają, że Ja cię ukochałem.
17.TOR.NOWE.PRZ.Oto daję ci tych z synagogi szatana, którzy mówią o sobie samych, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, by przyszli i oddali pokłon przed twoimi stopami, i poznali, że ja ciebie umiłowałem.