« Apok 3:7 Apokalipsa Jana 3:8 Apok 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiem twoje uczynki. Oto dałem przed tobą drzwi otworzone, a żaden ich niemoże zamknąć, bo małą masz moc, i zachowałeś moje słowo, i nie zaprzałeś się imienia mego.
2.WUJEK.1923Wiem uczynki twoje. Otom dał przed tobą drzwi otworzone, których żaden nie może zamknąć, iż masz małą moc, i zachowałeś słowo moje, i nie zaprzałeś się imienia mojego.
3.RAKOW.NTZnam twoje uczynki; Otom dał przed tobą drzwi otworzone, a żaden nie może zamknąć ich; iż małą masz moc, i zachowałeś moję mowę, i nie zaprzałeś się imienia mego.
4.GDAŃSKA.1881Znam uczynki twoje; otom wystawił przed tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć; bo acz masz niewielką moc, przecięś zachował słowo moje i nie zaprzałeś się imienia mego.
5.GDAŃSKA.2017Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia.
6.JACZEWSKIZnane mi są sprawy twoje; przed tobą jest niebo otwarte, do którego wejścia nikt ci nie wzbroni; ty masz nieco cnoty, i strzeżesz słowa mojego, i imienia mojego nie zaparłeś się.
7.APOKALYPSIS.1905Znam twoje uczynki. Oto dałem przed tobą drzwi otworzone, a nikt nie może ich zamknąć: jakkolwiek małą masz siłę, ale zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mojego.
8.DĄBR.WUL.1973Znam sprawy twoje. Oto otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz siłę, zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mego.
9.DĄBR.GR.1961Znam twoje sprawy. Oto otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz siłę, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.
10.TYSIĄCL.WYD5Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.
11.BRYTYJKAZnam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
12.POZNAŃSKAZnam twoje czyny. Oto postanowiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia.
13.WARSZ.PRASKAZnane mi są twoje uczynki. Oto zostawiłem przed tobą drzwi otwarte i [dzięki tobie] nikt nie może ich zamknąć, bo choć nie posiadasz wielkiej władzy, to jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
14.KALETAZnam uczynki twoje; otom wystawił przed tobą drzwi otworzone, których żaden [nie] może zamknąć; bo małą masz moc, a zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś_się imienia mego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znam twoje czyny (oto przed twe oblicze dane są drzwi otwarte; więc nikt ich nie może zamknąć), ponieważ masz małą siłę, zachowałeś me słowo i nie zaparłeś się mojego Imienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc. A jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
17.TOR.NOWE.PRZ.Znam twoje czyny; oto ja zapewniłem, że przed tobą są otwarte drzwi, a nikt nie może ich zamknąć, gdyż masz małą moc, a jednak strzegłeś mojego Słowa i nie wyparłeś się mojego imienia.