« Apok 3:6 Apokalipsa Jana 3:7 Apok 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aniołowi też zboru, który w Filadelfii, napisz: To mówi święty, prawdziwy, który ma klucz Dawidów, który otwiera, a żaden nie zamyka, i zamyka a żaden nie odmyka.
2.WUJEK.1923A Aniołowi kościoła Philadelphskiego napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawidów, który otwiera, a żaden nie zawiera, zawiera, a żaden nie otwiera:
3.RAKOW.NTA Aniołowi onego który jest w Filadelfiey Zboru napisz: To mówi on święty, on prawdziwy, on który ma klucz Dawidów; który otwiera, a żaden nie zawiera; i zawiera, a żaden nie otwiera.
4.GDAŃSKA.1881A Aniołowi zboru Filadelfskiego napisz: To mówi on Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera i zawiera, a nikt nie otwiera.
5.GDAŃSKA.2017A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy.
6.JACZEWSKIAniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi sama Świętość i Prawda, to mówi Król, potomek Dawida, który sam tylko ma władzę zamykania i otwierania nieba:
7.APOKALYPSIS.1905A aniołowi zboru w Filadelfji napisz: To mówi święty, prawdziwy, który ma „klucz Dawida, który otwiera, a nikt nie zamyka, i który zamyka, a nikt nie otwiera”:
8.DĄBR.WUL.1973A Aniołowi Kościoła filadelfijskiego napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawida i który otwiera, a nikt nie zamknie, i zamyka, a nikt nie otworzy.
9.DĄBR.GR.1961A Aniołowi kościoła filadelfijskiego napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, który ma klucz Dawida i który otwiera, a nikt nie zamknie, i zamyka, a nikt nie otworzy.
10.TYSIĄCL.WYD5Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.
11.BRYTYJKAA do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.
12.POZNAŃSKAAniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, który ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie może zamknąć, i co zamyka, a nikt nie może otworzyć:
13.WARSZ.PRASKAAniołowi Kościoła w Filadelfii napisz tak: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, który ma klucz Dawida; gdy On otwiera, to nikt nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy.
14.KALETAA aniołowi zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, [który] ma klucz Dawidowy, i otwiera, a nikt [nie] zawiera i zawiera, a nikt [nie] otwiera.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A aniołowi zgromadzenia wybranych w Filadelfii napisz: To mówi święty, prawdziwy, mający klucz Dawida; który otwiera a nikt nie zamknie i zamyka a nikt nie otworzy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA do anioła kościoła w Filadelfii napisz: Oto, co mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie; który zamyka i nikt nie otworzy.
17.TOR.NOWE.PRZ.A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawida, który otwiera, a nikt nie zamknie, zamyka, a nikt nie otworzy.