« Apok 3:4 Apokalipsa Jana 3:5 Apok 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto zwycięży, ten obleczon będzie wszaty białe; a nie wymażę imienia jego zksiąg żywota, i wyznam imię jego przed ojcem moim, i przed anioły jego.
2.WUJEK.1923Kto zwycięży, tak będzie obleczon w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed Anioły jego.
3.RAKOW.NTZwyciężca, ten będzie obleczon w szaty białe; i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota; I wyznam imię jego przed Ojcem moim, i przed Anioły jego.
4.GDAŃSKA.1881Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed Aniołami jego.
5.GDAŃSKA.2017Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami.
6.JACZEWSKIKto pokona wszystkie przeciwności, ten białą tę odzież otrzyma, i imię jego z księgi żywota wymazanem nie będzie; imię jego ja wyznam przed Ojcem moim i przed aniołami jego.
7.APOKALYPSIS.1905Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe; i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, lecz przyznam się do imienia jego wobec ojca mojego i wobec aniołów jego.
8.DĄBR.WUL.1973Kto zwycięży, ten przyobleczony będzie w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, a wyznam imię jego przed Ojcem moim i wobec Aniołów jego.
9.DĄBR.GR.1961Kto zwycięży, tak samo przywdzieje szaty białe i nie wymażę jego imienia z księgi żywota, a wyznam imię jego przed Ojcem moim i wobec Aniołów jego.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.
11.BRYTYJKAZwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.
12.POZNAŃSKATak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.
13.WARSZ.PRASKATakie też białe szaty przywdzieją ci, którzy przetrwają [wszystko] zwycięsko. Ich imion nie wymażę z księgi życia, a przyznam się do nich przed moim Ojcem i przed Jego aniołami.
14.KALETA[Kto] zwycięży, ten będzie_obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed [obliczem] Ojca mojego i przed aniołami jego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, kto zwycięża, odzieje się w białe szaty i nie zatrę w pamięci jego imienia z Księgi Życia. Także wyznam jego imię przed obliczem mojego Ojca oraz wobec Jego aniołów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymażę ze Zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego Ojca i Jego aniołów.
17.TOR.NOWE.PRZ.Kto zwycięża, ten okryje się w białe szaty, i na pewno nie wymażę jego imienia ze zwoju życia, i wyznam jego imię przed obliczem mojego Ojca i przed Jego aniołami.