« Apok 3:3 Apokalipsa Jana 3:4 Apok 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale masz kilka osób w Sardziech, którzy nie zmazali szat swoich, i będą chodzić zemną wbieli, iż dostojni są.
2.WUJEK.1923Ale masz mało imion w Sardziech, którzy nie pokalali szat swoich: i chodzić będą zemną w bieli, iż godni są.
3.RAKOW.NTAle masz mało imion i w Sardziech, które nie pokalały szat swoich, i chodzić będą ze mną w białych szatach; iż godni są.
4.GDAŃSKA.1881Ale masz niektóre osoby w Sardziech, które nie pokalały szat swoich; przetoż chodzić będą ze mną w szatach białych, iż godni są.
5.GDAŃSKA.2017Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni.
6.JACZEWSKIAle wiedz o tem, że w Sardes masz nieco dusz, które nie splamiły sobie białej odzieży: chodzą one ze mną, bo dla swej niewinności godne są tego.
7.APOKALYPSIS.1905Masz i w Sardach nieco imion, które nie pokalały szat swoich; i chodzić będą ze mną w białych, iż godni są.
8.DĄBR.WUL.1973A masz w Sardach niewiele imion tych, którzy nie skalali szat swoich i będą chodzić ze mną w bieli, gdyż są godni.
9.DĄBR.GR.1961A masz w Sardes niewiele imion tych, którzy nie skalali szat swoich i będą chodzić ze mną w bieli, gdyż są godni.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze mną w bieli, bo godne są tego.
11.BRYTYJKALecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni.
12.POZNAŃSKALecz w Sardach masz kilka osób, które swoich szat nie splamiły i będą chodzić za mną w bieli, bo głodni są.
13.WARSZ.PRASKALecz jest u ciebie w Sardes kilka osób, które nie zbrukały [grzechem] szaty swojej duszy. One to będą chodzić za Mną w swej bieli, gdyż są tego godne.
14.KALETAAle masz niektóre imiona w Sardziech, które nie pokalały szat swoich; i chodzić_będą ze mną w białych, iż godni są.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale masz w Sardes trochę imion osób, które nie splamiły swych szat, więc będą chodzić ze mną w białych, bo są godni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze Mną w bieli, dlatego że są godne.
17.TOR.NOWE.PRZ.Masz też w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, i ci chodzić będą ze mną w bieli, gdyż są godni.