« Apok 3:2 Apokalipsa Jana 3:3 Apok 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pomni przeto coś wziął i słyszał, a chowaj i pokaj się. Co jeśli czuć nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, a nie wzwiesz której godziny przyjdę na cię.
2.WUJEK.1923Pamiętaj tedy, jakoś wziął i słyszał, a chowaj i pokutę czyń. Jeźliż tedy czuć nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziéj, a nie poznasz, któréj godziny przyjdę do ciebie.
3.RAKOW.NTPamiętaj tedy jakoś wziął i słyszał, a chowaj, i kaj się. Jeśli tedy czuć nie będziesz, przyjdę przeciwko tobie jako złodziej, a nie poznasz której godziny przyjdę przeciwko tobie.
4.GDAŃSKA.1881Pamiętaj tedy, jakoś wziął i słyszał, a chowaj i pokutuj. Jeźli tedy czuć nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię.
5.GDAŃSKA.2017Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś, i strzeż tego, i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie.
6.JACZEWSKIPrzypomnij sobie obowiązek, jaki przyjąłeś, i zlecenia, jakie ci dano; wypełniaj jedno i drugie, a za uchybienia pokutę czyń. Gdy czujnym nie będziesz, przyjdę ja do ciebie niespodzianie, jako zwykł złodziej przychodzić.
7.APOKALYPSIS.1905Wspomnij więc, jakoś wziął i usłyszał, a zachowuj i upamiętaj się. Jeżeli zaś nie ockniesz się, przyjdę na ciebie jako złodziej, a nie będziesz wiedział, której godziny przyjdę na ciebie.
8.DĄBR.WUL.1973Pamiętaj tedy, jakoś wziął i usłyszał, a zachowuj i czyń pokutę. A jeśli nie będziesz czujny, przyjdę do ciebie jako złodziej, a nie będziesz wiedział, której godziny przyjdę do ciebie.
9.DĄBR.GR.1961Pamiętaj tedy na to, coś otrzymał i usłyszał, a zachowuj i czyń pokutę. I jeżeli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie będziesz wiedział, w jakim czasie cię nawiedzę.
10.TYSIĄCL.WYD5Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, [tak] strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.
11.BRYTYJKAPamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.
12.POZNAŃSKAPamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż się tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie.
13.WARSZ.PRASKAPrzypomnij sobie tedy naukę, którą [sam] otrzymałeś i o której słyszałeś. Strzeż jej, nawróć się [ku dobremu]. A jeśli nie będziesz czuwał, przyjdę [niespodziewanie] jak złodziej i wcale nie będziesz wiedział, o której godzinie do ciebie przyjdę.
14.KALETAPamiętaj, jako wziąłeś i słyszałeś, a chowaj i pokutuj. Jeśli tedy nie będziesz_pokutować, przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przypominaj sobie, jak wziąłeś i usłyszałeś, oraz zachowuj i skrusz się. Ale jeżeli nie będziesz czuwał przyjdę jak złodziej; zatem nie poznasz o której godzinie do ciebie przyjdę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się! Bo jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej. Nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę.
17.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego pamiętaj, w jaki sposób wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli więc nie staniesz się czujny, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie.