« Apok 3:19 Apokalipsa Jana 3:20 Apok 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto stoję u drzwi, i kołacę. Jeśli kto usłyszy głos mój, a otworzy drzwi, wnidę k niemu, i wieczerzać będę znim, a on zemną.
2.WUJEK.1923Oto stoję u drzwi i kołacę; jeźliby kto usłyszał głos mój i otworzył mi drzwi, wnidę do niego i będę z nim wieczerzał, a on zemną.
3.RAKOW.NTOto stanąłem u drzwi, i kołacę; jeśliby kto usłyszał głos mój, i otworzyłby drzwi, wnidę do niego, i wieczerzać będę z nim, a on zemną.
4.GDAŃSKA.1881Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeźliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
5.GDAŃSKA.2017Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną.
6.JACZEWSKIStoję ja przed drzwiami każdego grzesznika i pukam; kto usłyszy mój głos i drzwi mi otworzy, do tego wejdę i wieczerzać z nim będę, a ze mną on.
7.APOKALYPSIS.1905Oto stanąłem u drzwi i kołaczę: jeżeli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę ucztował z nim, a on ze mną.
8.DĄBR.WUL.1973Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
9.DĄBR.GR.1961Oto stanąłem u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
11.BRYTYJKAOto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
12.POZNAŃSKAOto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
13.WARSZ.PRASKAOto stoję u drzwi i stukam. Jeżeli kto zechce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję wieczerzę, Ja z nim, a on ze Mną.
14.KALETAOto stoję u drzwi i kołaczę; jeśliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, i wejdę do niego, i będę_wieczerzał z nim, a on ze mną.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto stoję u drzwi i pukam; jeśli ktoś usłyszy mój głos oraz otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim spożywał posiłek, a on ze mną.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOto stoję u drzwi! Pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.
17.TOR.NOWE.PRZ.Oto stoję przy drzwiach i pukam; jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną.