« Apok 3:18 Apokalipsa Jana 3:19 Apok 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja którekolwiek miłuję strofuję i karzę. Rozrzewniż się przeto a pokaj się.
2.WUJEK.1923Ja które miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy żarliwym, a pokutuj.
3.RAKOW.NTJa którekolwiek miłuję, strofuję, i ćwiczę; bądź tedy gorliwym, a kaj się.
4.GDAŃSKA.1881Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj.
5.GDAŃSKA.2017Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj.
6.JACZEWSKIWiedz o tem, że ja strofuję i karzę miłośniki swoje; ty się z nimi współubiegaj o tę karę i czyń pokutę.
7.APOKALYPSIS.1905Ja jeśli kogo miłuję, strofuję i napominam; bądź tedy gorliwym i upamiętaj się.
8.DĄBR.WUL.1973Ja strofuję i karcę tych, których miłuję. Stań się tedy żarliwy i czyń pokutę.
9.DĄBR.GR.1961Ja, jeżeli kogoś miłuję, zawsze strofuję go i karcę. Stań się tedy żarliwym i czyń pokutę.
10.TYSIĄCL.WYD5Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!
11.BRYTYJKAWszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.
12.POZNAŃSKAJa wszystkich, których kocham, karcę i wychowuję. Bądź więc gorliwy i nawróć się.
13.WARSZ.PRASKAUpominam i karcę tych wszystkich, których kocham. Bądź tedy gorliwy i opamiętaj się!
14.KALETAJa tych, [których] miłuję, strofuję i karzę. Bądź_gorliwym tedy, a pokutuj.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja, ilukolwiek pokocham, tych poprawiam i uczę. Ubiegaj się więc, gorliwie oraz skrusz się.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał! Opamiętaj się!
17.TOR.NOWE.PRZ.Ja tych, których miłuję, napominam i wychowuję. Bądź więc gorliwy i upamiętaj się.