« Apok 3:14 Apokalipsa Jana 3:15 Apok 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiem uczynki twoje że jesteś ani zimni, ani gorący, bodajbyś zimny był, albo gorący.
2.WUJEK.1923Znam sprawy twoje, iżeś nie jest ani zimny, ani gorący; bodajbyś był zimny, albo gorący.
3.RAKOW.NTZnam twoje uczynki, iż ani zimny jesteś, ani gorący; Obyżeś zimny był, abo gorący!
4.GDAŃSKA.1881Znam uczynki twoje, żeś nie jest ani zimny ani gorący, bodajżeś był zimny albo gorący!
5.GDAŃSKA.2017Znam twoje uczynki: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący.
6.JACZEWSKIZnanem mi jest życie twoje; wiem, że nie jesteś ani zimny ani gorący. Lepiejby było, abyś był zimny albo gorący:
7.APOKALYPSIS.1905Znam twoje uczynki, żeś nie zimny, ani gorący; bodajbyś był zimny, albo gorący;
8.DĄBR.WUL.1973Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodaj byś był zimny albo gorący,
9.DĄBR.GR.1961Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorejący. Bodaj byś był zimny albo gorący!
10.TYSIĄCL.WYD5Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!
11.BRYTYJKAZnam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!
12.POZNAŃSKAZnam twoje czyny, że nie jesteś zimny ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!
13.WARSZ.PRASKAZnam twoje dzieła; wiem, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś wreszcie był albo zimny, albo gorący!
14.KALETAZnam twoje uczynki, żeś ani zimny ani gorący, bodajżeś zimny był albo gorący!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znam twoje czyny, że nie jesteś ani chłodny, ani gorący; obyś był chłodny lub gorący.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!
17.TOR.NOWE.PRZ.Znam twoje czyny, że nie jesteś ani zimny ani gorący; życzę ci, obyś był zimny albo gorący!