« Apok 3:11 Apokalipsa Jana 3:12 Apok 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto zwycięży, uczynię go słupem wkościele Boga mego, a precz nigdy niewynidzie. I napiszę na nim imię Boga mego, i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalema, który zstąpił znieba Boga mojego, i imię moje nowe.
2.WUJEK.1923Kto zwycięży, uczynię go słupem w kościele Boga mego, a więcéj z niego nie wynidzie; i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego, i imię moje nowe.
3.RAKOW.NTKto zwycięży, uczynię go słupem w Kościele Boga mojego, a z niego nie wynidzie więcej; I napiszę na nim imię Boga mego, i imię miasta Boga mego, onego nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego, i imię moje nowe.
4.GDAŃSKA.1881Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie; i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalemu, które zstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe.
5.GDAŃSKA.2017Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię.
6.JACZEWSKIKto zwycięży wszystkie pokusy, ten się stanie filarem kościoła mojego, ten już z ksiąg mych wiernych wykreślonym nie będzie; nosić on na sobie będzie godło Boga mojego i godło miasta Bożego, nowej Jerozolimy, która zstąpiła z nieba, od Boga mojego; i godło też moje nosić on będzie na sobie.
7.APOKALYPSIS.1905Kto zwycięży, tego uczynię filarem w kościele Boga mego, a z niego już nie wyjdzie, i napiszę na nim imię Boga mego, i imię miasta Boga mego, nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba od Boga mojego, i imię moje nowe.
8.DĄBR.WUL.1973Kto zwycięży, uczynię go filarem w świątyni Boga mojego, a więcej z niej nie wynijdzie. I napiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego, i imię moje nowe.
9.DĄBR.GR.1961Tego kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni Boga mojego, a więcej jej nie opuści. I wyryję na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mego, i imię moje nowe.
10.TYSIĄCL.WYD5Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego, i już nie wyjdzie na zewnątrz. A na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
11.BRYTYJKAZwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.
12.POZNAŃSKAZwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I napiszę na nim imię Boga mojego i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
13.WARSZ.PRASKAKto przejdzie zwycięsko przez wszystkie próby, tego uczynię kolumną w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I wypiszę na niej imię Boga mojego oraz nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje własne nowe imię.
14.KALETA[Kto] zwycięży, uczynię go filarem kościoła Boga mojego, a z [niego] nie wyjdzie; i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalemu, [które] zstępuje z nieba od Boga mego i imię moje nowe.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, kto zwycięża, uczynię kolumną w Przybytku Świątyni mego Boga, więc już nie wyjdzie na zewnątrz. Także napiszę na nim Imię mojego Boga oraz nazwę miasta mojego Boga nowej Jerozolimy, która schodzi z Nieba od mego Boga, i moje nowe Imię.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę Jego miasta, Nowej Jerozolimy, która zstępuje od Niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię.
17.TOR.NOWE.PRZ.Tego, kto zwycięża, uczynię filarem w świątyni Boga mojego, i już z niej z pewnością nie wyjdzie; i napiszę na nim imię Boga mojego, i imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.