« Apok 3:9 Apokalipsa Jana 3:10 Apok 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, Ja też ciebie zachowam z czasu pokuszenia, który przyjdzie na wszytek świat, doświadczyć mieszkających na ziemi.
2.WUJEK.1923Iżeś zachował słowo cierpliwości mojéj, a Ja ciebie zachowam od godziny pokuszenia, która przyjść ma na wszystek świat, kusić mieszkające na ziemi.
3.RAKOW.NTIżeś zachował mowę cierpliwości mojej, ja też ciebie zachowam od godziny pokuszenia, która ma przyść na świat wszytek kusić mieszkające na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi;
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi.
6.JACZEWSKITy z cierpliwością strzegłeś słowa mojego; ja też strzedz cię będę w godzinę pokusy, która dla całego świata nastanie.
7.APOKALYPSIS.1905Ponieważ strzegłeś słowa cierpliwości mojej, i ja ciebie ustrzegę w godzinę pokuszenia, która ma przyjść na cały świat, ażeby doświadczyć mieszkających na ziemi.
8.DĄBR.WUL.1973Boś zachował słowo cierpliwości mojej i ja zachowam ciebie w godzinę pokuszenia, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi.
9.DĄBR.GR.1961Skoro zachowałeś słowo cierpliwości mojej, to i ja ustrzegę ciebie w godzinę pokusy, która przyjdzie na całą ziemię zamieszkałą, aby doświadczyć jej mieszkańców.
10.TYSIĄCL.WYD5Skoro zachowałeś naukę o mojej cierpliwości, i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.
11.BRYTYJKAPonieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.
12.POZNAŃSKASkoro bowiem zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja ciebie zachowam od godziny próby, która ma przyjść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować tych, co mieszkają na ziemi.
13.WARSZ.PRASKAPonieważ usłuchałeś Mnie i wytrwałeś wiernie przy moich przykazaniach, przeto i Ja zachowam cię w godzinę próby, która przyjdzie na całą ziemię, by wypróbować wszystkich jej mieszkańców.
14.KALETAŻe zachowałeś słowo cierpliwości mojej, ja_też cię od godziny pokuszenia, [która] ma przyjść na wszystek okrąg_świata, [aby] doświadczyła mieszkających na ziemi;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ zachowałeś słowo mej wytrwałości także ja cię zachowam od czasu doświadczenia, który ma przyjść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkających na ziemi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, Ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ponieważ zachowałeś słowo o mojej wytrwałości, ja też cię zachowam od godziny próby, która ma przyjść na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkających na ziemi;