« Apok 9:7 Apokalipsa Jana 9:8 Apok 9:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Miały też włosy jako włosy niewieście. A zęby jich, jako (u) lwów były.
2.WUJEK.1923I miały włosy jako włosy niewieście, a zęby ich jako zęby lwów były.
3.RAKOW.NTI miały włosy jako włosy niewieście, a zęby ich jako lwie były.
4.GDAŃSKA.1881I miały włosy jako włosy niewieście, a zęby ich były jako lwie;
5.GDAŃSKA.2017I miały włosy jakby włosy kobiece, a ich zęby były jak u lwów.
6.JACZEWSKIWłosy jej były jakoby włosy niewieście, a zęby - jakoby zęby lwie.
7.APOKALYPSIS.1905a miały włosy, jako włosy niewiast; a zęby ich jako lwów były;
8.DĄBR.WUL.1973I miała włosy jako włosy niewiasty, a zęby jej jako zęby lwów.
9.DĄBR.GR.1961I miała włosy takie, jak włosy niewiasty, a zęby, jak zęby lwów.
10.TYSIĄCL.WYD5i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów,
11.BRYTYJKAA włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów.
12.POZNAŃSKAi miały włosy jakby włosy kobiece, a zęby ich były jak zęby lwów.
13.WARSZ.PRASKAa ich włosy były jakby włosy kobiet, zęby zaś – jakby zęby lwów.
14.KALETAI miały włosy jako włosy niewieście, a zęby ich jako lwie były;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miały też włosy jak włosy kobiet, a ich zęby były jak lwów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgrzywy przypominały włosy kobiet, a zęby - kły jak u lwów.
17.TOR.NOWE.PRZ.I miały włosy jak włosy kobiet, a zęby ich były jak zęby lwów;