« Apok 9:6 Apokalipsa Jana 9:7 Apok 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A podobieństwa szarańcze, podobne koniom gotowym ku bitwie. A na głowach jich jako wieńce podobne złotu. A twarzy jich jako twarzy człowiecze.
2.WUJEK.1923A podobieństwa szarańczy podobne koniom gotowym na wojnę; a na głowach ich jakoby korony podobne złotu, a twarzy ich jako twarzy człowiecze.
3.RAKOW.NTA podobieństwa szarańczej były podobne koniom zgotowanym na wojnę; a na głowach ich jako korony podobne złotu, a twarzy ich jako twarzy człowiecze.
4.GDAŃSKA.1881A kształt onych szarańczy podobny był koniom zgotowanym do bitwy, a na głowach ich były jakoby korony podobne złotu, a twarze ich jako twarze ludzkie;
5.GDAŃSKA.2017A szarańcza z wyglądu była podobna do koni przygotowanych do boju, na ich głowach jakby korony podobne do złota, a ich twarze jakby twarze ludzkie.
6.JACZEWSKISzarańcza ta podobną była do koni przybranych na wojnę: na głowach swych miała ona niby złote korony a twarze podobne do twarzy ludzkich.
7.APOKALYPSIS.1905A podobieństwo tych szarańczy podobne koniom, przygotowanym do bitwy, i na głowach ich korony, podobne do złota, i twarze ich, jako twarze ludzi;
8.DĄBR.WUL.1973Szarańcza ta podobna będzie do koni w ordynku bojowym. Na głowie jej jak gdyby korony ze złota, a oblicze jej niby oblicze człowieka.
9.DĄBR.GR.1961Szarańcza ta z wyglądu swego (będzie) podobna do koni w szyku bojowym. Na głowie jej jak gdyby korony, błyszczące jak złoto, a oblicze jej podobne do oblicza człowieka.
10.TYSIĄCL.WYD5A wygląd szarańczy: podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złotych, oblicza ich jakby oblicza ludzi,
11.BRYTYJKAZ wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie.
12.POZNAŃSKAA szarańcza tak wyglądała: podobna (była) do koni w szyku bojowym, na głowach jakby wieńce podobne do złotych, oblicza ich były jakby twarze ludzkie,
13.WARSZ.PRASKAZ wyglądu szarańcza owa podobna była do koni ustawionych w bojowym szyku: na głowach ich widniały jakby wieńce ze złota, oblicza przypominały twarze ludzi,
14.KALETAA kształt szarańczy podobny koniom zgotowanym do bitwy, a na głowach ich jakoby korony podobne złotu, a twarze ich jako twarze ludzkie;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kształty owej szarańczy podobne były do koni przygotowanych do bitwy, a na ich głowach wieńce chwały, podobne jakby do złota; a ich twarze jakby twarze ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ wyglądu szarańcza przypominała konie przygotowane do bitwy. Łby zdobiły jej wieńce jakby ze złota, pyski wyglądały jak twarze ludzkie,
17.TOR.NOWE.PRZ.A z wyglądu szarańcze były podobne do koni przygotowanych do wojny, a na ich głowach były jakby wieńce podobne do złota, a twarze ich jak twarze ludzi;