« Apok 9:5 Apokalipsa Jana 9:6 Apok 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A we dni one rozszukają się ludzie śmierci, a nie najdą jej, i zażądają umrzeć, ale uciecze śmierć od nich.
2.WUJEK.1923A w one dni szukać będą ludzie śmierci, a nie najdą jéj: i będą żądać umrzeć, a uciecze śmierć od nich.
3.RAKOW.NTI we dni ony szukać będą ludzie śmierci, a nie najdą jej; i będą żądać umrzeć, a uciecze śmierć od nich.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż w one dni szukać będą ludzie śmierci, ale jej nie znajdą; i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich uciecze.
5.GDAŃSKA.2017I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.
6.JACZEWSKII szukać ludzie będą w one dni śmierci, ale jej nie znajdą; zapragną umrzeć, ale umrzeć nie będą mogli.
7.APOKALYPSIS.1905A w owe dni będą szukali ludzie śmierci, a znajdywać jej nie będą; i będą pragnęli umrzeć, a uciekać będzie śmierć od nich.
8.DĄBR.WUL.1973A w dni one szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i zapragną umrzeć, a śmierć ucieknie od nich.
9.DĄBR.GR.1961A w owych dniach szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej, i zapragną umrzeć – a oto śmierć ucieka od nich.
10.TYSIĄCL.WYD5I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.
11.BRYTYJKAA w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie.
12.POZNAŃSKAW owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.
13.WARSZ.PRASKALudzie sami poczną wtedy szukać śmierci, lecz nigdzie jej nie znajdą; będą chcieli umrzeć, lecz śmierć będzie od nich stronić.
14.KALETAA we dni one szukać_będą ludzie śmierci, ale nie znajdą jej; i będą_chcieli umrzeć, ale ucieknie śmierć od nich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w owych dniach ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą; będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych dniach ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą. Będą pragnęli umrzeć, lecz śmierć od nich ucieknie.
17.TOR.NOWE.PRZ.I w tych dniach ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą; i będą pragnąć umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.