« Apok 9:4 Apokalipsa Jana 9:5 Apok 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dano jim aby jich nie zabijali, ale aby się męczyli pięć miesięcy; a męka ich jako męka (od) szkorpa, gdy rani człowieka.
2.WUJEK.1923A dano im, aby ich nie zabijali, ale aby byli męczeni pięć miesięcy: a męczenie ich jako męczenie niedźwiadkowe, gdy człowieka ukąsi.
3.RAKOW.NTA dano im aby ich nie zabijali, ale aby byli dręczeni miesięcy pięć; a dręczenie ich, jako dręczenie niedźwiadkowe, gdy uderzy człowieka.
4.GDAŃSKA.1881A dano im, nie żeby ich zabijały, ale aby ich dręczyły przez pięć miesięcy, a udręczenie ich, aby było jako udręczenie od niedźwiadka, gdy człowieka ukąsi.
5.GDAŃSKA.2017I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka.
6.JACZEWSKIAle szarańczy tej nie dano mocy zabijania ludzi, kaleczyć ich tylko pozwolono jej na podobieństwo niedźwiadków, a to aż przez pięć miesięcy.
7.APOKALYPSIS.1905i dano im, ażeby nie zabijali ich, ale żeby byli dręczeni przez miesięcy pięć; a udręczenie ich, jako udręczenie niedźwiadka, kiedy ukąsi człowieka.
8.DĄBR.WUL.1973A dano jej, aby ich nie zabijała, ale męczyła ich przez pięć miesięcy, a cierpienia ich podobne do cierpienia człowieka, którego ukąsił skorpion.
9.DĄBR.GR.1961A polecono jej, by ich nie zabijała, ale ażeby cierpieli męki przez pięć miesięcy, a męki ich podobne do cierpienia człowieka, którego ukąsił skorpion.
10.TYSIĄCL.WYD5I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ukłuje człowieka.
11.BRYTYJKAI nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka.
12.POZNAŃSKANakazano jej też, by ich nie zabijała, ale miała przez pięć miesięcy zadawać im katusze. A katusze przez nią zadane są jak katusze zadane przez skorpiona, kiedy ukąsi człowieka.
13.WARSZ.PRASKAZakazano jej zabijać tych ludzi, lecz mieli oni przez pięć miesięcy cierpieć udręczenie. Ból zaś, który zadawała, przypominał cierpienie, jakie znosi człowiek ukąszony przez skorpiona.
14.KALETAA dano im, żeby nie zabijały ich, ale aby dręczeni_byli [przez] miesięcy pięć, a udręczenie ich, jako udręczenie [od] skorpiona, gdy ukąsi człowieka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostało im też wyznaczone, żeby ich nie zabijały, ale by byli nękani przez pięć miesięcy. Zaś ich męczarnia podobna będzie do męczarni od skorpiona, kiedy zrani człowieka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPolecono jej, że nie ma ich zabijać, ale dręczyć przez pięć miesięcy. Ból zadany przez tę szarańczę przypomina ból wywołany ukąszeniem skorpiona, kiedy zrani człowieka.
17.TOR.NOWE.PRZ.I dano im nakaz, żeby ich nie zabijały, lecz aby byli dręczeni przez pięć miesięcy; a ból ich jest jak ból ukłucia skorpiona, gdy rani człowieka.