« Apok 9:3 Apokalipsa Jana 9:4 Apok 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzeczono im aby nieobrażały trawy ziemnej, ani wszelkiej zieloności, ani wszelkiego drzewa, tylko ludzi, którzy nie mają pieczęci Bożej na czelech swych.
2.WUJEK.1923A rozkazano im, żeby nie psowały trawy ziemie, ani wszelkiéj zieloności, ani wszelkiego, co zielono; jedno tylko ludzie, którzy nie mają pieczęci Bożéj na czołach swoich.
3.RAKOW.NTA powiedziano im żeby nie szkodziły trawie ziemie, ani wszelkiej zieloności, ani wszelkiemu drzewu; oprócz ludzi samych, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich.
4.GDAŃSKA.1881A rzeczono im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach swoich.
5.GDAŃSKA.2017I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
6.JACZEWSKII dano jej rozkaz, by nie tykała się ani drzewa, ani żadnej rośliny, lecz aby tylko napadała na ludzi, którzyby nie mieli na czołach swoich godła Bożego.
7.APOKALYPSIS.1905i powiedziano im, ażeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej zieloności, ani żadnemu drzewu, jak tylko jednym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach swoich;
8.DĄBR.WUL.1973I nakazano jej nie czynić szkody roślinom ziemi ani wszelkiej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom nie mającym znaku Bożego na czołach swoich.
9.DĄBR.GR.1961I powiedziano jej, aby nie wyrządzała szkody roślinom ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom nie mającym znaku pieczęci Bożej na czołach.
10.TYSIĄCL.WYD5I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
11.BRYTYJKAI powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.
12.POZNAŃSKAI powiedziano jej, by nie szkodziła trawie na ziemi ani żadnej innej zieleni ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
13.WARSZ.PRASKASzarańcza owa otrzymała nakaz niewyrządzania żadnej szkody trawie rosnącej na ziemi lub jakiejkolwiek zieleni albo drzewu. Miała atakować tylko ludzi nie posiadających pieczęci Boga na czołach.
14.KALETAA powiedziano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnemu drzewu, ale_tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostało im też powiedziane, aby nie czyniły szkody trawie ziemi, ani żadnej zielonej roślinie, ani żadnemu drzewu lecz tylko ludziom, co nie mają na swoich czołach pieczęci Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziano też, by nie szkodziła porastającej ziemię trawie ani żadnej roślinie, ani żadnemu drzewu, a jedynie ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedziano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, a tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na swoich czołach.