« Apok 9:19 Apokalipsa Jana 9:20 Apok 9:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A drudzy ludzie którzy niepoginęli od tych ran, niepokajali się z uczynków rąk swych, aby się nie kłaniali czartom, i obrazom złotym i śrebrnym, i miedzianym, i kamiennym i drewnianym, które ani patrzyć mogą, ani słyszeć, ani chodzić.
2.WUJEK.1923A inni ludzie, którzy nie są pobici temi plagami, ani pokutowali za uczynki rąk swych, aby się nie kłaniali czartom i bałwanom złotym i śrebrnym i miedzianym i kamiennym i drzewianym, którzy ani widzieć mogą, ani słyszeć, ani chodzić.
3.RAKOW.NTA inni ludzie którzy nie są pobici plagami tymi, ani się pokajali od uczynków rąk swych, aby się nie pokłaniali czartom, i bałwanom złotym, i srebrnym, i miedzianym, i kamiennym, i drzewianym, którzy ani widzieć mogą, ani słyszeć, ani chodzić;
4.GDAŃSKA.1881A inni ludzie, którzy nie są pobici temi plagami, ani pokutowali od uczynków rąk swoich, aby się nie kłaniali dyjabłom i bałwanom złotym i srebrnym, i miedzianym, i kamiennym i drewnianym, którzy ani widzieć nie mogą, ani słyszeć, ani chodzić;
5.GDAŃSKA.2017A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić.
6.JACZEWSKIPo przejściu tych plag pozostali przy życiu ludzie nie czynili pokuty za grzechy swoje, nie przestali oddawać czci djabłom i bałwanom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które ani nie widzą, ani nie słyszą, ani nie chodzą;
7.APOKALYPSIS.1905A inni ludzie, którzy nie zostali pobici plagami takiemi, nie upamiętali się nad uczynkami rąk swoich, ażeby się nie kłaniali djabłom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić;
8.DĄBR.WUL.1973A inni ludzie, których nie pozabijały te plagi, nie czynili pokuty za dzieła rąk swoich, aby nie oddawać czci czartom i posągom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które ani widzieć nie mogą, ani słyszeć, ani chodzić.
9.DĄBR.GR.1961A inni ludzie, których nie pozabijały te plagi, nie czynili pokuty za dzieła swoich rąk, aby nie oddawać czci czartom i bożkom ze złota, srebra, miedzi, kamienia i drewna, które ani widzieć nie mogą, ani słyszeć, ani chodzić.
10.TYSIĄCL.WYD5A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić [już] demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić.
11.BRYTYJKAPozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,
12.POZNAŃSKAPozostali zaś ludzie - nie zabici przez te plagi - nie zerwali z dziełami swoich rąk, nie zaprzestali (też) wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą widzieć ani słyszeć, ani chodzić.
13.WARSZ.PRASKALecz pozostali ludzie, nie wyniszczeni tymi plagami, nie porzucili dzieł rąk swoich; nie przestali wielbić demonów, bożków ze złota, ze srebra, ze spiżu, z kamienia i z drewna, idolów, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić.
14.KALETAA inni ludzie, którzy nie są_pobici plagami ich tymi, ani pokutowali od uczynków rąk swoich, aby nie kłaniali_się demonom i bałwanom złotym i srebrnym, i miedzianym, i drewnianym, i kamiennym, którzy ani widzieć [nie] mogą, ani słyszeć, ani chodzić;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pozostali z ludzi, którzy nie zostali zabici przez te ciosy nie skruszyli się z powodu uczynków swoich rąk, by nie oddawać pokłonu demonom i wizerunkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym które nie mogą widzieć, ani słuchać, ani chodzić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak pozostali ludzie, ci, którzy nie zostali zabici przez wymienione klęski, nie opamiętali się. Nie zaprzestali popełniania zła, to znaczy nadal oddawali cześć demonom oraz złotym, srebrnym, miedzianym i drewnianym bożkom, które nie widzą, nie słyszą i nie chodzą.
17.TOR.NOWE.PRZ.A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici tymi ciosami, nie upamiętali się z dzieł swoich rąk, tak by nie kłaniali się demonom i bożkom złotym, i srebrnym, i miedzianym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słuchać, ani chodzić;