« Apok 9:1 Apokalipsa Jana 9:2 Apok 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I otworzyła studnię przepaści, i wystąpił dym z studnie jako dym pieca wielkiego; i zaćmiło się słońce i powietrze zdymu studnie.
2.WUJEK.1923I otworzyła studnią przepaści: i wystąpił dym studnie, jako dym z pieca wielkiego, i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studniéj.
3.RAKOW.NTI otworzyła studnią przepaści, i wstąpił dym z studnie, jako dym pieca wielkiego; i zaćmione jest słońce i powietrze od dymu studniej.
4.GDAŃSKA.1881I otworzyła studnię przepaści; i wystąpił dym z onej studni, jakoby dym pieca wielkiego, i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu onej studni.
5.GDAŃSKA.2017I otworzyła studnię otchłani, i wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu studni.
6.JACZEWSKII gwiazda ta otworzyła oną przepaść, i jakoby z wielkiego pieca buchnął z niej dym, który zaciemnił słońce i przepełnił sobą powietrze.
7.APOKALYPSIS.1905i otworzyła studnię przepaści; i wzniósł się dym ze studni, jako dym pieca wielkiego, i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni.
8.DĄBR.WUL.1973I otworzyła studnię przepaścistą, i wyszedł dym ze studni jak dym pieca ogromnego, a słońce i powietrze zaćmiło się od dymu studni.
9.DĄBR.GR.1961I otworzyła studnię przepaścistą i wyszedł dym ze studni, jak dym wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiło się od dymu studni.
10.TYSIĄCL.WYD5I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
11.BRYTYJKAI otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.
12.POZNAŃSKAOtworzyła studnię Przepaści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
13.WARSZ.PRASKAA gdy otworzyła zejście do przepaści, z wewnątrz, jakby z wielkiego pieca, wydobył się dym, od którego zaćmiło się słońce i powietrze.
14.KALETAI wystąpił dym ze studni, jakoby dym pieca wielkiego, i zaćmiło_się słońce i powietrze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Otwarła się także cysterna podziemnego świata, a z cysterny poszedł do góry jakby dym wielkiego pieca. I od dymu tej cysterny zostało zaćmione słońce oraz sfera powietrzna.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy otworzyła tę gardziel, z wnętrza wydobył się dym niczym z ogromnego pieca. Od dymu z gardzieli zaćmiło się słońce, a powietrze - zgęstniało.
17.TOR.NOWE.PRZ.I otworzył studnię otchłani; i wzniósł się dym ze studni jak dym z wielkiego pieca, i słońce, i powietrze zostało zaćmione od dymu studni.