« Apok 9:14 Apokalipsa Jana 9:15 Apok 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rozwiązani są czterzej aniołowie, gotowi na godzinę i dzień i (na) miesiąc, i na rok, aby pozabijali trzecią część ludzi.
2.WUJEK.1923I rozwiązani są czteréj Aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę, na dzień i na miesiąc i na rok, aby pobili trzecią część ludzi.
3.RAKOW.NTI rozwiązani są oni czterzej Aniołowie zgotowani na godzinę, i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby pobili trzecią część ludzi.
4.GDAŃSKA.1881I rozwiązani są oni czterej Aniołowie, zgotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby pobili trzecią część ludzi.
5.GDAŃSKA.2017I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi.
6.JACZEWSKII rozwiązano onych czterech aniołów, kórzy byli przygotowani do wystąpienia w oznaczonej godzinie, dniu, miesiącu i roku, aby zabić trzecią część ludzi.
7.APOKALYPSIS.1905I rozwiązani zostali czterej aniołowie, przygotowani na godzinę i dzień i miesiąc i rok, ażeby pobili trzecią część ludzi.
8.DĄBR.WUL.1973I rozwiązani zostali czterej Aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zgładzić trzecią część ludzi.
9.DĄBR.GR.1961I zostali rozwiązani czterej Aniołowie, gotowi na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zgładzić trzecią część ludzi.
10.TYSIĄCL.WYD5I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na [określoną] godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi.
11.BRYTYJKAI zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.
12.POZNAŃSKAI zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.
13.WARSZ.PRASKAI zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani już na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by zgładzić trzecią część ludzi.
14.KALETAI rozwiązani_są czterej aniołowie, zgotowani na godzinę i miesiąc, i rok, aby nie pobili trzeciej_części ludzi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zostali rozwiązani czterej aniołowie przygotowani na tą godzinę, dzień, miesiąc i rok, by zabić trzecią część ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI zostali uwolnieni. Byli oni przygotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zostali rozwiązani czterej aniołowie, przygotowani na tę godzinę i dzień, i miesiąc, i na rok, aby zabili trzecią część ludzi.