« Apok 9:12 Apokalipsa Jana 9:13 Apok 9:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zatrąbił szósty anioł, i usłyszałem głos jeden ze czterzech rogów ołtarza złotego (co) przed Bogiem.
2.WUJEK.1923I szósty Aniół zatrąbił, i słyszałem głos jeden ze czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma Bożemi,
3.RAKOW.NTI szósty Anioł zatrąbił, i słyszałem głos jeden ze czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oblicznością Bożą,
4.GDAŃSKA.1881Tedy zatrąbił Anioł szósty, a słyszałem głos jeden ze czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oblicznością Bożą,
5.GDAŃSKA.2017I zatrąbił szósty anioł, i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem;
6.JACZEWSKISzósty anioł uderzył w trąbę. I ze czterech rogów ołtarza złotego, który był przed oczyma Bożemi usłyszałem głos,
7.APOKALYPSIS.1905I zatrąbił szósty anioł, i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza owego złotego przed Bogiem,
8.DĄBR.WUL.1973I zatrąbił Anioł szósty, i usłyszałem jakiś głos z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem.
9.DĄBR.GR.1961I zatrąbił Anioł szósty i usłyszałem głos jakiś z czterech rogów złotego ołtarza, stojącego przed Bogiem.
10.TYSIĄCL.WYD5Szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem,
11.BRYTYJKAI zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos,
12.POZNAŃSKASzósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem,
13.WARSZ.PRASKAA gdy zatrąbił szósty anioł, usłyszałem głos pochodzący od czterech rogów złotego ołtarza, stojącego przed Bogiem.
14.KALETASzósty anioł zatrąbił, a słyszałem głos [z] ołtarza złotego, [który jest] przed Bogiem,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zatrąbił szósty anioł i usłyszałem jeden głos z czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed obliczem Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZatrąbił szósty anioł. Wtedy usłyszałem głos jednego z czterech rogów stojącego przed Bogiem złotego ołtarza.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zatrąbił szósty anioł, i słyszałem głos jeden z czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem,