« Apok 9:11 Apokalipsa Jana 9:12 Apok 9:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bieda jedna odeszła, a oto przyjdą dwie będzie po tych.
2.WUJEK.1923Biada jedna przeszła, a oto idą jeszcze dwie biedy potem.
3.RAKOW.NTBiada jedna przeszła, oto, idą jeszcze dwie biedy potym.
4.GDAŃSKA.1881Biada jedno przeszło, a oto jeszcze idą dwa biada potem.
5.GDAŃSKA.2017Jedno „biada” minęło, a oto jeszcze dwa „biada” potem nadchodzą.
6.JACZEWSKIJedno nieszczęście przeszło a dwa drugie nadchodzą.
7.APOKALYPSIS.1905Biada jedna przeszła; oto idą jeszcze dwie biedy potem.
8.DĄBR.WUL.1973Tak przeszło jedno „Biada”, a oto następują jeszcze dwa „Biada” potem.
9.DĄBR.GR.1961Minęło jedno „Biada”. Oto następują po nim jeszcze dwa inne.
10.TYSIĄCL.WYD5Minęło pierwsze biada: oto jeszcze dwa biada nadchodzą po nim.
11.BRYTYJKAJedno „biada” minęło; oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne „biada”.
12.POZNAŃSKAMinęło pierwsze "biada", oto jeszcze dwa inne "biada" nadchodzą potem.
13.WARSZ.PRASKATak oto minęło pierwsze Biada. Następują po nim dwa inne Biada.
14.KALETABiada jedno przeszło, oto idą jeszcze dwa biada po tym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jedno biada odeszło; a oto po tych zdarzeniach przychodzą jeszcze dwa biada.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJedno Biada! przeminęło, ale nadciągają jeszcze dwa.
17.TOR.NOWE.PRZ.Jedno biada odeszło; oto nadchodzą po tych wydarzeniach jeszcze dwa biada.