« Apok 9:9 Apokalipsa Jana 9:10 Apok 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I miały ogony podobne szkorpom, i żądła były w ogoniech jich; a władza jich obrażać ludzie (przez) pięć miesięcy.
2.WUJEK.1923I miały ogony podobne niedźwiadkom, a żądła były w ich ogoniech: a ich moc była szkodzić ludziom przez pięć miesięcy.
3.RAKOW.NTA mają ogony podobne niedźwiadkom, a w ich ogoniech żądła były; a ich zwierzchność jest szkodzić ludziam przez miesięcy pięć.
4.GDAŃSKA.1881A ogony miały podobne niedźwiadkom, a żądła były w ogonach ich, a moc ich była szkodzić ludziom przez pięć miesięcy;
5.GDAŃSKA.2017I miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach. I dano im moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy.
6.JACZEWSKISzarańcza ta miała ogony do niedźwiadków podobne, a w ogonach żądła, któremi dozwolono jej ranić ludzi przez pięć miesięcy. Miała też ona szarańcza nad sobą
7.APOKALYPSIS.1905A mają ogony podobne niedźwiadkom, a żądła były w ogonach ich; a moc ich szkodzić ludziom miesięcy pięć.
8.DĄBR.WUL.1973I miała ogon niby ogon skorpionów i żądła w ogonie, i siłę szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.
9.DĄBR.GR.1961I ma ogon, podobny do ogona skorpionów, i żądła, a ogonem swoim może szkodzić ludziom przez pięć miesięcy.
10.TYSIĄCL.WYD5I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.
11.BRYTYJKAMiały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy.
12.POZNAŃSKAI mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a swymi ogonami mogą szkodzić ludziom przez pięć miesięcy.
13.WARSZ.PRASKAMiały ogony takie jak u skorpionów i żądła. Właśnie za pomocą owych ogonów mogły wyrządzać ludziom szkody przez pięć miesięcy.
14.KALETAA miały ogony podobne skorpionom i żądła, a w ogonach ich moc ich, [by] szkodzić ludziom [przez] miesięcy pięć;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ogony mają podobne do skorpionów, a w ich ogonach były żądła oraz ich moc, by krzywdzić ludzi przez pięć miesięcy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto szarańcza miała ogony podobne do skorpionowych, oraz żądła. Te ogony mogły wyrządzać szkodę ludziom przez okres pięciu miesięcy.
17.TOR.NOWE.PRZ.I ogony miały podobne jak u skorpionów, a żądła były w ich ogonach, a moc ich – szkodzić ludziom przez pięć miesięcy;