« Mat 13:42 Ewangelia Mateusza 13:43 Mat 13:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy sprawiedliwi zaświecą jako słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy słuchać, niech słyszy.
2.WUJEK.1923Tedy sprawiedliwi świecić będą jako słońce w królestwie Ojca ich. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
3.RAKOW.NTTedy sprawiedliwi rozjaśnią się jako słońce, w onym Królestwie Ojca swego; kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
4.GDAŃSKA.1881Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy sprawiedliwi rozjaśnieją jako słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy to sprawiedliwi zajaśnieją jako słońce, w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy (do słuchania), niechaj słucha!
8.GRZYM1936A wtedy sprawiedliwi świecić będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
9.DĄBR.WUL.1973Wówczas sprawiedliwi jaśnieć będą jako słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!
11.BRYTYJKAWtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!
12.POZNAŃSKAWtedy "sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca". Kto ma uszy, niechaj słucha!
13.WARSZ.PRASKATymczasem sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie ich Ojca. Kto ma uszy, niech słucha.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy sprawiedliwi zabłysną jak słońce w Królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
15.EIB.BIBLIA.2016Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w Królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa!
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy sprawiedliwi rozbłysną jak słońce w Królestwie Ojca swojego. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.