« Mat 13:2 Ewangelia Mateusza 13:3 Mat 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówił im wiele przez podobieństwa rzekąc: Oto wyszedł rozsiewacz siać.
2.WUJEK.1923I mówił im wiele przez podobieństwa, rzekąc: Oto który sieje, wyszedł siać.
3.RAKOW.NTI mówił im wiele w przypowieściach, mówiąc: Oto, wyszedł siewca ku sianiu.
4.GDAŃSKA.1881I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: Oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał;
5.GDAŃSKA.2017I mówił do nich wiele w przypowieściach. I powiedział: Oto siewca wyszedł siać.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI mówił im wiele w przypowieściach, mówiąc: Oto ten który sieje, wyszedł siać.
7.SZCZEPAŃSKII dawał im wiele nauk w przypowieściach, mówiąc: Oto siewca wyszedł na siejbę.
8.GRZYM1936I mówił do ludu wiele przez przypowieści: Oto siewca wyszedł na siejbę.
9.DĄBR.WUL.1973I począł do nich przemawiać wiele w przypowieściach mówiąc: Oto wyszedł siewca rozsiewać nasiona.
10.TYSIĄCL.WYD5I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać.
11.BRYTYJKAI mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł: Oto wyszedł siewca, aby siać.
12.POZNAŃSKAI mówił im wiele w przypowieściach: - Oto siewca wyszedł, aby siać (ziarno).
13.WARSZ.PRASKAI mówił im wiele przez przypowieści w te słowa: Oto wyszedł siewca siać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedział do nich wiele w podobieństwach, mówiąc: Oto siewca wyszedł, aby rozsiewać.
15.EIB.BIBLIA.2016Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział: Pewien siewca wyszedł na pole.
16.TOR.NOWE.PRZ.I mówił do nich wiele w podobieństwach. I powiedział: Oto siewca wyszedł siać.