« Mat 5:28 Ewangelia Mateusza 5:29 Mat 5:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co jeśli oko twoje prawe obraża cię, wyjmi je i rzuć od siebie, pożyteczniej bo tobie aby zginął jeden z członków twych a nie wszystkoby ciało wrzucono do gehenny.
2.WUJEK.1923Jeźli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyrwij je, a zarzuć od siebie; albowiem pożyteczniéj jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niźliby miało być wrzucone wszystko ciało twoje do piekła.
3.RAKOW.NTA jeśli oko twoje prawe zgarsza cię, wyłup je, i rzuć od siebie; abowiem pożyteczno jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a nie całe ciało twoje wrzucone było w Gehennę.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli cię tedy oko twoje prawe gorszy, wyłup je, a zarzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATJeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyrwij je, a zarzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niźliby miało być wrzucono wszystko ciało twoje do piekła.
7.SZCZEPAŃSKIJeśli cię tedy twoje prawe oko ciągnie do grzechu - wyłup je i odrzuć od siebie; bo lepiej dla ciebie, jeżeli stracisz jeden z członków swych, niż gdyby całe ciało twoje wrzucone być miało do piekła.
8.MARIAWICIJeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i zarzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest tobie, ażeby zginął jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało być wrzucone do piekła.
9.GRZYM1936Jeśli tedy prawe twoje oko jest ci przyczyną zgorszenia, wyłup je i rzuć precz od siebie. Lepiej ci, żebyś stracił jeden z twoich członków, niżby całe ciało miało pójść do piekła.
10.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy oko twoje prawe gorszy cię, wyłup je a odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby wszystko ciało twe miało być wrzucone do piekła.
11.DĄBR.GR.1961Jeśli tedy oko twoje prawe gorszy cię, wyłup je, a odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej będzie dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twe miało być wrzucone do piekła.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.
13.BRYTYJKAJeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła.
14.POZNAŃSKAA jeśli twoje oko prawe pobudza cię do złego, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, abyś stracił jeden ze swoich członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do piekła.
15.WARSZ.PRASKAJeśli twe oko prawe jest ci okazją do grzechu, wyłup je i rzuć daleko od siebie; lepiej jest bowiem stracić jeden z członków ciała, niż być wtrąconym z całym ciałem do piekła.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeśli cię gorszy twoje prawe oko, wyłup je i odrzuć od siebie; bowiem pożyteczniej ci jest, aby zginął jeden z twych członków, aniżeli całe twoje ciało zostało wrzucone do gehenny.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli twe prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary.
18.TOR.PRZ.„Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny.”