« Mat 26:40 Ewangelia Mateusza 26:41 Mat 26:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czujcie a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch przedsię prętki, lecz ciało niemocne.
2.WUJEK.1923Czujcie a módlcie się, abyście nie weszli w pokusę; duchci wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.
3.RAKOW.NTCzujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie; duchci ochotny, ale ciało słabe.
4.GDAŃSKA.1881Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie; duchci jest ochotny, ale ciało mdłe.
5.GDAŃSKA.2017Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.
6.SOŁOWEYCZYK.MATCzujcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokusę. Duchci wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.
7.SZCZEPAŃSKICzuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe.
8.MARIAWICICzuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny jest, ale ciało mdłe.
9.GRZYM1936Czuwajcie i módlcie się, byście nie wpadli w pokusę. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
10.DĄBR.WUL.1973Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie: duch wprawdzie ochoczy, ale ciało omdlałe.
11.DĄBR.GR.1961Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie: duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
12.TYSIĄCL.WYD5Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
13.BRYTYJKACzuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.
14.POZNAŃSKACzuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.
15.WARSZ.PRASKACzuwajcie i módlcie się; abyście nie popadli w pokusę, bo duch jest wprawdzie pełen gorliwości, ale ciało słabe.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czuwajcie oraz się módlcie, abyście nie weszli w doświadczenie; Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało wewnętrzne chore.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało - słabe.
18.TOR.PRZ.„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.”