« Apok 1:8 Apokalipsa Jana 1:9 Apok 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja Johan brat wasz i uczęstnik w utrapieniu i wkrólestwie, i (w) ucierpieniu Jesusa Christa, byłem na ostrowie który zową Patmem prze słowo Boże, i świadectwo Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Ja, Jan, brat wasz i uczęstnik ucisku i w królestwie i w cierpliwości w Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie, którą zowią Patmos, dla słowa Bożego i świadectwa Jezusa.
3.RAKOW.NTJa Jan, brat wasz, i spółtowarzysz w ucisku, i w Królestwie, i w cierpliwości Jezusa Christusa, byłem na wyspie który zową Patmos, dla onej mowy Bożej, i dla świadectwa Jezusa Christusa;
4.GDAŃSKA.1881Ja Jan, którym też jest bratem waszym i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, i w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie, którą zowią Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa Chrystusa:
5.GDAŃSKA.2017Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIJa, Jan, jestem waszym bratem i uczestnikiem waszego udręczenia, waszego królowania i waszych cierpień dla Jezusa Chrystusa, bo za ogłaszanie jego nauki i dawanie mu świadectwa byłem zesłany na wyspę, która się Patmos nazywa.
7.APOKALYPSIS.1905Ja, Jan, brat wasz i współuczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwem wyczekiwaniu Jezusa Chrystusa, znajdowałem się na wyspie, zwanej Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa o Jezusie Chrystusie.
8.MARIAWICIJa Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie, i w cierpliwości w Jezusie Chrystusie, byłem na wyspie, którą zowią Pathmos, za Słowo Boże i za świadectwo o Jezusie,
9.DĄBR.WUL.1973Ja, Jan, brat wasz i współuczestnik w ucisku, w królestwie i w trwaniu przy Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie, którą zowią Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961Ja, Jan, brat wasz i współuczestnik w ucisku, w królestwie i w trwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, którą zowią Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.
12.BRYTYJKAJa, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie.
13.POZNAŃSKAJa, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAJa, Jan, brat i uczestnik waszych udręk, ale i współkrólowania oraz cierpliwego współoczekiwania w Jezusie, kiedy przebywałem na wyspie Patmos [zesłany tam] dlatego, że głosiłem słowo Boże i świadczyłem o Jezusie,
15.KALETAJa Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i królestwie, i cierpliwości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja, Jan, wasz brat, współuczestnik w udręce, królestwie i wytrwałości Jezusa Chrystusa, byłem dla Słowa Boga oraz świadectwa Jezusa Chrystusa na wyspie zwanej Patmos.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJa, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku, w Królestwie oraz w cierpliwym trwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, zesłany z powodu Słowa Bożego oraz świadectwa o Jezusie.
18.TOR.PRZ.Ja, Jan i wasz brat i współuczestnik w ucisku i w Królestwie, i w wytrwałości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa Jezusa Chrystusa.